Przewodnicząca:

dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US

 

Członkowie:

prof. dr hab. Radosław Gaziński

prof. dr hab. Adam Makowski

prof. dr hab. Danuta Okoń

prof. dr hab. Edward Włodarczyk

dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US

dr hab. Agnieszka Gut, prof. US

dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US

dr hab. Eryk Krasucki

dr Małgorzata Cieśluk

dr Agnieszka Matuszewska

dr Paweł Migdalski

dr Rafał Simiński

dr Krystian Szudarek

dr Marcin Szydłowski

dr Tomasz Ślepowroński

Paweł Gliźniewicz