dr hab. Marcin MAJEWSKI, prof. US

Gabinet/Office 977A

marcin.majewski@usz.edu.pl, (+48)914443326

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8404-3347

https://szczecin.academia.edu/MarcinMajewski, https://www.researchgate.net/profile/Marcin-Majewski-3

Archeologia historyczna, kultura materialna, kultura funeralna, ceramika nowożytna, życie codzienne w mieście późnośredniowiecznym i nowożytnym

Historical Archaeology, Material culture, Sepulchral Culture, Ceramics of modern times, daily life in the late medieval and modern town

 

Więcej informacji / More information:

dr hab. Marcin Majewski, prof. US