Studiujący zapoznaje się z podstawowymi elementami warsztatu naukowego z zakresu stosunków międzynarodowych. Taka wiedza pozwala na samodzielną analizę faktów z przeszłości jak i bieżących światowych wydarzeń, nie tylko politycznych. W programie szczególną uwagę poświęcono na zapoznawanie się z podstawowymi pojęciami i rozumieniu zagadnień z obszaru: prawa, ekonomii, demografii i statystyki, nauce o państwie oraz historii stosunków międzynarodowych.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Umiejętności nabyte w trakcie studiów:
• poznasz wiadomości z zakresu prawa międzynarodowego, współczesnych systemów politycznych, międzynarodowych stosunków politycznych, finansowych, handlowych i kulturalnych, organizacji międzynarodowych, polskiej polityki zagranicznej oraz szeroko rozumianej wiedzy o Unii Europejskiej,
• poznasz kulturowe i cywilizacyjne korzenie współczesnej cywilizacji, historii, dyplomacji oraz bieżących problemów Polski i świata oraz podstawowe techniki aktywności publicznej,
• wybierając odpowiednią specjalność nabędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące polityki międzynarodowej w wymiarze globalnym i regionalnym, funkcjonowania gospodarki światowej i zasadach rynku międzynarodowego, komunikowania międzykulturowego i lobbingu międzynarodowego.

KARIERA I PRACA

Nasi absolwenci pracują jako:
• analitycy i specjaliści średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej,
• pracownicy organizacji i instytucji międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą,
• specjaliści ds. międzynarodowych w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
• eksperci w szeroko rozumianych mediach.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180 (I stopień), 120 (II stopień)

Specjalności:

I stopień
 • Dyplomacja i służba zagraniczna
 • Europa w stosunkach międzynarodowych
 • Relacje transatlantyckie
 • Studia pozaeuropejskie
II stopień 
 • Gospodarka i handel zagraniczny
 • Regiony, subregiony, pogranicza

Kryteria kwalifikacji – grupa I:

 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • wiedza o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji – grupa II:

 • język obcy nowożytny: dowolny

Kryteria kwalifikacji – grupa III:

 • język polski

Dodatkowe informacje:

Poprzez spotkania z osobami kreującymi polską politykę zagraniczną (w ramach wykładów gościnnych) studenci mogą na bieżąco konfrontować swoją wiedzę i obraz medialny z rzeczywistością dyplomatyczną. Studenci mogą brać udział w pracach koła naukowego Aktywny Dialog Międzynarodowy oraz w projektach międzynarodowych prowadzonych przez wykładowców.