dr Katarzyna ŚLUSARSKA

Gabinet/Office 074b

katarzyna.slusarska@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0069-7461

https://szczecin.academia.edu/Katarzyna%C5%9Alusarska, https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Slusarska

Późna epoka brązu i wczesny okres epoki żelaza, ekologia człowieka, archeologia funeralna, archeologia sądowa, ochrona dziedzictwa archeologicznego

Late Bronze and Early Iron Age, human ecology, mortuary archaeology, forensic archaeology, archaeological heritage management and protection

 

Więcej informacji / More information:

https://archeologia.usz.edu.pl/dr-katarzyna-slusarska/