dr Stanisław BORIDCZENKO 

Gabinet/Office 080

stanislaw.boridczenko@usz.edu.plboridczenko@gmail.com 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5343-5388 

Studia nad imperiami i imperializmem, zjawiska national indifference oraz state indifference, studia nad mentalnością mieszkańców pograniczy, proces kształtowania się granic państwowych w Europie Środkowo-Wschodniej po I wojnie światowej, sposób naświetlenia „sprawy polskiej” przez podręcznikografów poszczególnych państw wschodnioeuropejskich. 

History of empires/imperialism; national and state indifference studies; study of the evolution of the identity of the population of the borderlands; the process of formation of state borders in Central and Eastern Europe after the First World War; historical narratives of textbooks of Eastern European countries in connection with the description of the „Polish question”.