dr Krystian SZUDAREK

Gabinet/Office 080

krystian.szudarek@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9908-1055

Historia dyplomacji XX w., historia stosunków międzynarodowych XX w., polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii w XX w., organizacje międzynarodowe – Liga Narodów, zagadnienie rozbrojenia w stosunkach międzynarodowych, edytorstwo źródeł historycznych

History of diplomacy in the 20th Century, history of international relations in the 20th Century, British foreign policy in the 20th Century, international organisations – League of Nations, disarmament issue in the international relations, editing of historical sources

 

Więcej informacji / More information:

dr Krystian Maciej Szudarek