dr Barbara PATLEWICZ

Gabinet/Office 128

barbara.patlewicz@usz.edu.pl, barpat@wp.pl, tel. (+48)914443380

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3757-2542

Przemiany polityczne i autorytaryzm w Republice Azerbejdżanu, Zakaukazie jako europejsko-azjatyckie pogranicze, Islam i islamizm wobec wyzwań rozwoju cywilizacji na Kaukazie, polskie dziedzictwo narodowe na Kresach

Political transformations and authoritarianism in the Republic of Azerbaijan, Transcaucasia as a European-Asian borderland, Islam and Islamism in the face of challenges to the development of civilization in the Caucasus, Polish national heritage in the Borderlands

 

Więcej informacji / More information:

dr Barbara Patlewicz