dr hab. Felix BIERMANN, prof. US

Gabinet/Office 074A

felix.biermann@usz.edu.pl, (+48)914443326

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9616-0620

https://szczecin.academia.edu/FelixBiermann

Archeologia wczesnego średniowiecza w Europie Środkowo-Wschodniej i Północnej; Słowianie i Wikingowie; Słowianie Połabscy; warunki gospodarcze i społeczne w średniowieczu; urbanizacja; archeologia średniowiecznych zamków, miast i klasztorów

Archaeology of the early Middle Ages in Central, Eastern and Northern Europe; Slavs and Vikings; Slavs of the South; economic and social conditions in the Middle Ages; urbanization; archaeology of medieval castles, towns and monasteries

 

Więcej informacji / More information:

dr hab. Felix Biermann, prof. US