prof. dr hab. Adam WĄTOR

Gabinet/Office 124

adam.wator@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7670-5504

Idee polityczne, myśl polityczna, biografistyka, edycja źródeł, historia polityczna i społeczna (kultura), ruchy polityczne, historia wojskowości

Political ideas, political thought, biography, source editing, political and social history (culture), political movements, military history