dr Paulina DĄBROSZ-DREWNOWSKA

Gabinet/Office 322 Instytut Zarządzania/Institute of Management

paulina.dabrosz-drewnowska@usz.edu.pl, (+48)914443210

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1444-1352

Historia Polski i Europy XVIII- XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem epoki napoleońskiej i Księstwa Warszawskiego, stosunki polsko-francuskie w wieku XVIII-XIX ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji, historia Kościoła w wieku XVIII-XIX, historia Warszawy, historia gospodarcza

Polish and European history in the 18th-19th century with special emphasis on Napoleonic times and the Duchy of Warsaw, Polish-French relations in the 18th-19th century with special emphasis on diplomacy, Church history in the 18th-19th century, history of Warsaw, economic history