prof. dr hab. Jörg HACKMANN

Gabinet/Office 129

joerg.hackmann@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1765-505X

https://szc.academia.edu/JoergHackmann, https://www.researchgate.net/profile/Joerg-Hackmann, www.joerghackmann.eu

Historyczne i polityczne koncepcje regionu Bałtyku, miasta historyczne i pamięć zbiorowa, historia pogranicza polsko-niemieckiego, ruchy trzeźwości w Europie XIX i XX w., historia Żydów Szczecina przed 1945 r., biografia Wernera Hasselblatta, biografia Ericha Böcklera

Historical and political concepts of the Baltic Sea region, historic towns and collective memory, history of the German-Polish borderlands, temperance movements in 19th and 20th century Europe, history of Jewish Szczecin before 1945, biography of Werner Hasselblatt, biography of Erich Böckler

 

Więcej informacji / More information:

prof. dr hab. Jörg Hackmann