Studenci mają możliwość zapoznania się z podstawowymi elementami warsztatu historyka, nabywają wiedzę z historii politycznej, społecznej i gospodarczej z podziałem na poszczególne epoki historyczne. W trakcie studiów można wybrać specjalności: archiwistyka i nauczycielska.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• analizować dokumenty, odczytywać ukryte przesłania, rozumieć przebieg i konsekwencje zdarzeń,
• wyjaśniać przyczyny zjawisk, zachodzących w przeszłości i współcześnie,
• pracy archiwisty (po wybraniu specjalności archiwistyka),
• gromadzić, opracowywać i prezentować informacje..

KARIERA I PRACA

Nasi absolwenci pracują w:
• placówkach muzealnych i archiwalnych,
• archiwach państwowych i zakładowych,
• organach administracji państwowej i samorządu lokalnego,
• szeroko rozumianych mediach,
• oraz we wszystkich typach szkół (po ukończeniu studiów II poziomu).

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180 (I stopień), 120 (II stopień)

Specjalności:

I stopień:

  • archiwistyka; 
  • kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

II stopień:

  • kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela; 
  • muzealnictwo 

Kryteria kwalifikacji – grupa I:

  • historia
  • historia sztuki
  • wiedza o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji – grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

Kryteria kwalifikacji – grupa III:

  • język polski

Dodatkowe informacje:

Historia to jeden z najsilniejszych kadrowo kierunków na Uniwersytecie Szczecińskim. Absolwenci historii są poszukiwani na rynku pracy, ponieważ ich kompetencje oraz doskonale rozwinięte umiejętności analizy i syntezy są przepustką do kariery nie tylko w nauce, ale i w innych branżach.

REKRUTACJA