dr Marcin SZYDŁOWSKI

Gabinet/Office 977c

marcin.szydlowski@usz.edu.pl, (+48)572807260

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9071-5848

https://www.facebook.com/PetroarchaeologyPetroarcheologia-1502891370016913

Archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu, zabytki kamienne, kontekstualizm, Holokaust, ZSRS

Neolithic and early Bronze Age archaeology, stone monuments, contextualism, Holocaust, USSR

 

Więcej informacji / More information:

dr Marcin Szydłowski