Gabinet: 130

91 444 33 20

email: adam.makowski@univ.szczecin.pl, adam.makowski@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0137-5018

Konsultacje: czwartek, godz. 10-11.30 (po uprzednim umówieniu się)

 

Zainteresowania naukowe: historia najnowsza Polski, historia Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów społecznych i gospodarczych, polityka zagraniczna Polski po 1989 roku.

 

Redaktor naukowy rocznika Studia Maritima

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Szczecinie

Przewodniczący Rady Pomorskiej Ligi Historycznej

Organizator 12 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, w tym XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich

Recenzent w 7 przewodach habilitacyjnych i 5 doktorskich

Członek Kolegium Doradczego Muzeum Narodowego w Szczecinie. Centrum Dialogu Przełomy.

Ekspert ds. szlaków kulturowych przy Wicemarszałku Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej

 

Uczniowie:

Dr Rafał Marciniak (doktorat: Między Gdańskiem a Szczecinem. Kryzysy społeczno-polityczne PRL w regionie koszalińsko-słupskim (1956-1981), Szczecin 2014)

Dr Marta Cichocka (doktorat: Kościół rzymskokatolicki w procesach integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, Szczecin 2016)

Dr Zofia Fenrych (doktorat: Duszpasterstwo akademickie w życiu studentów Szczecina w latach 19447-1990, Szczecin 2017)

 

Wybrane publikacje:

Między iluzją a realiami. Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich w latach 1957-1970, Szczecin 2019

Pomorze Zachodnie w polityce gospodarczej Polski w latach 1950–1960, Szczecin 2006

Gospodarka Pomorza Zachodniego po Październiku 1956. Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego, t. XIII, Szczecin 2004

Tantum possumus, quantum scimus. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Radosław Gaziński i Adam Makowski, Szczecin 2012

Społeczności lokalne wobec globalizacji i modernizacji, red. Adam Makowski, Szczecin 2011

Od idei samorządności do samorządzenia. Aktywność obywatelska na Pomorzu Zachodnim od XIX do XXI w. red. Adam Makowski, Szczecin 2011

Polacy na ziemiach odzyskanych. Regiony przygraniczne w poszukiwaniu tożsamości: przed i po akcesji, red. Adam Makowski, Szczecin 2008

W poszukiwaniu tożsamości. Październik 1956 roku na Pomorzu Zachodnim, red. Adam Makowski i Małgorzata Machałek, Szczecin 2007

Powstanie Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich na Pomorzu Zachodnim w 1957 roku, Przegląd Zachodniopomorski 2019 nr 1

Polski Szczecin – narodziny miasta w: Wrocław – Śląsk – Polska – między Zachodem a Wschodem, red. Wojciech Kucharski i Joanna Nowosielska-Sobel, Wrocław 2018

Ludność rodzima w działalności Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, Przegląd Zachodniopomorski 2017 nr 3

Ewolucja funkcji miast Pomorza Zachodniego w pierwszym ćwierćwieczu po II wojnie światowej, w: „Ziemie Odzyskane” po drugiej wojnie światowej, red. Czesław Osękowski, Grzegorz Strauchold, Zielona Góra 2015

W poszukiwaniu nowego domu. Procesy integracji i dezintegracji społecznej na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej, w: Bezdomna Europa. Migracje po II wojnie światowej we współczesnych badaniach humanistów, red. Barbara Kromolicka, Henryk Walczak, Szczecin 2015

Nikita Chruszczow w Szczecinie. Historyczna wizyta czy historyczne okoliczności?, Przegląd Historyczny 2014 z. 2

Społeczny wymiar polityki ekonomicznej państwa na przykładzie Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej, w: Społeczeństwo PRL. Historia. Kultura. Pamięć. Tom 1. Historia, red. Stanisław Jankowiak, Dorota Skotarczak, Izabela Skórzyńska, Poznań 2011

Gryfino. Nietypowy przykład kariery polskiego miasteczka po II wojnie światowej. w: Gryfino i okolice na przestrzeni wieków, red. Radosław Skrycki, Gryfino 2009

Die Seewirtschaft als Konjunkturfaktor in Westpommern nach dem Oktober 1956, Studia Maritima 2007, vol. XIX