prof. dr hab. Adam MAKOWSKI

Gabinet/Office 130

adam.makowski@usz.edu.pl, (+48)914443320

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0137-5018

Zainteresowania naukowe: historia najnowsza Polski, historia Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów społecznych i gospodarczych, polityka zagraniczna Polski po 1989 roku.

Contemporary history of Poland, history of Western Pomerania after World War II with particular emphasis on social and economic history, Polish foreign policy after 1989

 

Więcej informacji / More information:

prof. dr hab. Adam Makowski