prof. dr hab. Radosław GAZIŃSKI

Gabinet / Office 123

radoslaw.gazinski@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6734-9309

Pomorze i kraje do niego przylegające w czasach nowożytnych (XVI–XVIII w.: dzieje handlu morskiego, żeglugi i funkcjonowanie pomorskich portów morskich; badania nad dynastią Gryfitów oraz politykazagraniczna i wewnętrzna ostatnich książąt Pomorza; archiwoznawstwo dot. pomorskich zasobów archiwalnych od czasów książęcych do współczesności; badania nad przeszłością demograficzną Pomorzan,w tym także mieszkających w tym obszarze francuskich Hugenotów

French Calvinist community in Szczecin in the 18th century, Pomeranian officials (ducal and municipal) in the modern era, modern Pomeranian chancellery, the Oder river and its history, political and economic history of Pomerania during the reign of Bogusław XIV