Protokoły z posiedzeń Rady Naukowej IH oraz uchwały Rady dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.