prof. dr hab. Henryk WALCZAK

Gabinet/Office 126

henryk.walczak@usz.edu.pl, (+48)914443317

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4326-1521

Stosunki polsko – rumuńskie w okresie międzywojennym, edycja źródeł, biografistyka, dzieje Wojska Polskiego

Polish–Romanian relations in the interwar period, source editing, biographical writings, history of the Polish Army

 

Więcej informacji/ More information:

prof. dr hab. Henryk Walczak