dr hab. Renata GAŁAJ-DEMPNIAK, prof. US

Gabinet/Office 131

renata.galaj-dempniak@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9006-6633

12. Pułk Ułanów Podolskich, Azja- organizacje pozarządowe, międzynarodowe, historia i życie codzienne w Azji, prawa człowieka (funkcjonowanie i rezultaty prac różnych organizacji), kuchnia wojskowa, historia wojskowości, życie codzienne XVI-XXI wiek, różne aspekty propagandy i informacji medialnej, historia karty pocztowej

12th Podolian Uhlan Regiment, Asia – non-governmental and international organizations, history and the present day of Asia, human rights (functioning and results of work of different organizations), military cuisine, military history, everyday life in the 16th-21st centuries, various aspects of propaganda and media information,history of postcards

 

Więcej informacji / More information:

dr hab. Renata Gałaj-Dempniak, prof. US