dr hab. Paweł GUT, prof. US

Gabinet/Office 127

pawel.gut@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3148-3298

Procesy aktotwórcze i archiwotwórcze na przykładzie kancelarii akt spraw, archiwoznawstwo, administracja monarchii pruskiej w XVIII-XIX wieku, sfragistyka nowożytna – rola prawna i ideowa pieczęci urzędowej

Records management, records keeping and archiving; archival studies; administration of the Prussian monarchy in the 18th-19th centuries; modern sphragistic – legal and ideological role of the official seal