dr Marta CHMIEL-CHRZANOWSKA

Gabinet/Office 074B

marta.chmiel-chrzanowska@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6668-1628

https://szczecin.academia.edu/MartaChmiel

Archeologia okresu wpływów rzymskich: kultura wielbarska, archeologia śmierci, archeologia środowiska: palinologia, badania stabilnych izotopów

Roman Iron Age Archaeology: Wielbark Culture, Archaeology of Death, Environmental Archaeology: Palynology, Stable Isotopes

 

Więcej informacji / More information:

dr Marta Chmiel-Chrzanowska