dr hab. Pierre-Frédéric WEBER, prof. US

Gabinet/Office 082

pierre.weber@usz.edu.pl, weberpf17@yahoo.fr, (+48)517594456

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3513-3597

Historia stosunków międzynarodowych, historia najnowsza, historia emocji, stosunki francusko-niemiecko-polskie, badania nad pamięcią zbiorową, procesy normalizacyjne i pojednawcze, sport w stosunkach międzynarodowych

History of international relations, newest history, history of emotions, French-German-Polish relations, studies in collective memory, normalisation and reconciliation processes, sports in international relations 

Więcej informacji / More information: 

dr hab. Pierre-Frédéric Weber, prof. US