dr hab. Dariusz CHOJECKI, prof. US

Gabinet/Office 053

dariusz.chojecki@usz.edu.pl, chojecki.dariusz@gmail.com, (+48)914443305

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6071-7033

https://szczecin.academia.edu/DariuszChojecki

Demografia historyczna, historyczne sieci społeczne w kontekście SNA, rozwój demograficzny ziem z ludnością polskojęzyczną w Niemczech przed I wojną światową, pruska i niemiecka statystyka urzędowa przed I wojną światową, zwalczanie chorób zakaźnych w kontekście lokalnych działań

Historical demography, historical social networks in the context of SNA, demographic development of lands with Polish-speaking population in Germany before World War I, Prussian and German official statistics before World War I, combating infectious diseases in the context of local activities

 

Więcej informacji / More information:

dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US