Zarząd SKAUS:

Grzegorz Warcholak – Przewodniczący

Zuzanna Woronowicz – Przewodnicząca

Kacper Delida – Sekretarz

Opiekun: dr Marta Chmiel-Chrzanowska

Dane kontaktowe: ska@usz.edu.pl

Członkowie SKAUS OldSkull

 1. Grzegorz Warcholak
 2. Kacper Delida
 3. Zuzanna Woronowicz
 4. Klaudia Szczypek
 5. Angelika Drapała
 6. Marek Schiller
 7. Franciszek Świergiel
 8. Bartłomiej Uszyłło
 9. Amelia Blus
 10. Agnieszka Biderman
 11. Alicja Gulbinowicz

 

O kole:

Studenckie Koło Archeologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego OldSkull (SKAUS OldSkul) jest częścią społeczności Instytutu Historycznego US. Działalność w Kole pomaga studentom archeologii rozwijać swoje pasje i umiejętności. Jako główne cele Old Skull stawia sobie promocję archeologii, wzajemne wsparcie studentów, dbanie o dobre imię i poszanowanie nauki, budowanie społeczności miłośników archeologii oraz dyscyplin pokrewnych. Archeologia jest nauką stawiającą na interdyscyplinarność, podobnie otwarte na inne nauki jest SKAUS OldSkull. Dla członków naszego koła bardzo ważna jest inkluzywność w nauce i społeczności studenckiej. Istotne miejsce w naszych działaniach zajmuje także regionalne dziedzictwo kulturowe. Staramy się popularyzować lokalną archeologię, która długo była zaniedbana.

Formy aktywności Koła w latach 2022-2023 (przykłady)

 • Uczestnictwo w BodyWorlds (2.06.2023),
 • Kwerenda w Muzeum Narodowym w Szczecinie i w Urzędzie Konserwatora Zabytków w związku z przygotowaniem projektu identyfikacji stanowisk archeologicznych w Dargocicach,
 • Zwiedzanie Muzeum w Koszalinie,
 • Współorganizacja zwiedzania Szczecina dla studentów pierwszych lat kierunków realizowanych w Instytucie Historycznym pod opieką merytoryczną prof. E. Krasuckiego (16.10.2023),
 • Udział w wyjeździe studyjnym poświęconym miejscom pamięci organizowanym przez IH US (9-10.12.2022),
 • Przygotowanie stanowiska Kół Naukowych IH na temat obrony niezależności nauki
 • Udział w konferencji PMAC-2023 w Poznaniu,
 • Nawiązanie współpracy z portalem Histmag wraz publikacją artykułu na portalu Histmag,
 • Organizacja wyjazdu studyjnego do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie pod opieką merytoryczną prof. M. Majewskiego (30.01.2023),
 • Udział w wydarzeniu „Kropelka pod choinkę” organizowanym przez Koło Naukowe Animatorów Czasu Wolnego PASJA,
 • Organizacja wykładu z dr. J. Seifertem (12.12.2022)
 • Udział w odwiertach geologicznych prowadzonych przez prof. R. Borówkę w Pyrzycach (14.07.2023)
 • Organizacja archeostanowiska podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Szczecińskiego (06.12.2022),
 • Tworzenie treści popularno-naukowych na platformie TikTok,
 • Udział w wyjeździe studyjnym do Berlina pod opieką merytoryczną prof. P. Briksa (03.12.2022),
 • Organizacja wyjścia do działu konserwacji zabytków Muzeum Narodowego (16.11.2022),
 • Organizacja wykładu na temat etnografii z mgr. J. Galińskim z UW
 • Spotkania popularnonaukowe w szkołach na temat archeologii,
 • Pomoc w organizacji XXIV Sesji Pomorzoznawczej.

Kacper Delida, Zuzanna Woronowicz – Spotkania z archeologią w szkole, marzec 2023 r. 

 

Kacper Delida, Grzegorz Warcholak, dr Katarzyna Harabasz, Zuzanna Woronowicz – Spotkania z archeologią w szkole, marzec 2023 r. 

 

Badania na cmentarzu żydowskim w Przysusze, 1-4 maja 2023 r. 

 

Agnieszka Bidermana, Zuzanna Woronowicz, Grzegorz Warcholak – spotkanie ze studentami z Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera