dr Paweł MIGDALSKI

Gabinet/Office 082

pawel.migdalski@usz.edu.pl, p_r_migdalski@poczta.onet.pl, (+48)914443012

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1988-7225

https://szczecin.academia.edu/PawełMigdalski

Historia badań historycznych i archeologicznych, polityka historyczna w Europie Środkowej, pomorzoznawstwo, dziedzictwo kulturowe, historia historiografii

History of historical and archaeological research, historical policy in Central Europe, Pomeranian studies, cultural heritage, history of historiography

 

Więcej informacji / More information:

dr Paweł Migdalski