dr hab. Radosław PTASZYŃSKI, prof. US

Gabinet/Office 054

radoslaw.ptaszynski@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7508-0496

Historia Pomorza po 1945 r., relacje polsko-żydowskie, relacje państwo-Kościół w XX w., historia myśli politycznej, relacje polsko-francuskie, biografistyka XIX/XX w.

History of Pomerania after 1945, Polish-Jewish relations, state-Church relations in the 20th century, history of political thought, Polish-French relations, biographical studies of the 19th and 20th centuries

 

Więcej informacji / More information:

dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US