Gabinet 083

dyżur, czwartek, godz. 12-14.00

Email: danuta.okon@usz.edu.pl

 

Danuta Okoń, Full Professor, is a historian of Antiquity, specializing in Latin epigraphy and Roman prosopography. Employed in the Department of Ancient History of the Institute of History and International Relations at the University of Szczecin in 1990, she has been the Head of this Department since 2010. She is the author of many scholarly works on the social and political history of Imperium Romanum under the Principate. A member of the Polish Philological Association, Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine, Athens Institute for Education and Research, Polish Society for Ancient Studies, Committee on Ancient Culture of the Polish Academy of Sciences (PAN),  from 2011 to 2013 Chair of the Committee for the Ancient History of the Polish Historical Association.

Professor Okoń was many a time awarded for her scholarly merit, with the golden KEN (Committee for National Education) medal among others.

 

Publikacje

Monografie (boldem wpisano pozycje obcojęzyczne):
1. Consul designatus. Desygnacja na konsulat w okresie pryncypatu (30 r. p.n.e.–235 r. n.e.), Szczecin 2008.
2. Severi et senatores. Polityka personalna cesarzy dynastii Sewerów wobec senatorów  w świetle badań prozopograficznych (193–235 r. n.e.), Szczecin 2009.
3. Septimius Severus et senatores. Septimius Severus’ Personal Policy Towards Senators in the Light of Prosopographic Research (193–211 A.D.), Szczecin 2012 (dodruk 2013).
4. Imperatores Severi et senatores. The History of the Imperial Personnel Policy, Szczecin 2013 (dodruk 2014).
5. Album senatorum, vol. I, Senatores ab Septimii Severi aetate usque ad Alexandrum Severum (193–235 AD), Szczecin 2017.
6. Album senatorum, vol. II, Senatorowie epoki Sewerów (193–235 r. n.e.). Studium prozopograficzne, Szczecin 2017.
7. Album senatorum, vol. II, Senators of the Severan Period (193–235 AD). A Prosopographic Study, Szczecin 2018.
Recenzje monografii nr 3 i 4:
– Danielle Slootjes, Bryn Mawr Classical Review 2013.06.42 (recenzja w języku angielskim),
– Fara Nasti, Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto, 2014, s. 221–225 (recenzja w języku włoskim),
– Gabriel Estrada San Juan, Sylloge Epigraphica Barcinonensis XIII, 2015, s. 287–288 (recenzja w języku hiszpańskim),
– Agnès Molinier-Arbo, L’Antiquité classique 84, 2015, s. 452–453 (recenzja w języku francuskim),
– Alexey Egorov, Mnemon 16/2, 2016, s. 265–278 (recenzja w języku rosyjskim).

Recenzje monografii nr 5 i 6:

– R. Suski, Res gestae 5, 2017, s. 129–131 (recenzja w języku polskim),
– J.d’Encarnação, Conimbriga 57, 2018, s. 285–289 (recenzja w języku portugalskim),
– M. Mayer y Olive, SEBarc XVI, 2018, s. 295–297 (recenzja w języku hiszpańskim),
– D. Reitzenstein, Historische Zeitschrift, 2019, s. 718–719 (recenzja w języku niemieckim).

 Inne prace zwarte (boldem wpisano pozycje obcojęzyczne):

 1. Honorowi Obywatele Miasta Szczecina (współautorstwo), Szczecin 2010.
  2. Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej (współredakcja naukowa), Szczecin 2011.
  3. Kobieta w kulturze politycznej świata (współredakcja naukowa), numer specjalny Przeglądu Zachodniopomorskiego, 2012/2.
  4. Zakład Historii Starożytnej Uniwersytetu Szczecińskiego, 1985-2015 (współautorstwo), Szczecin 2015.
  5. Elites in the Ancient World (współredakcja naukowa), Szczecin 2015, e-book: ISBN 978-83-64277-50-4.
  6. Elity w świecie starożytnym (współredakcja naukowa), Szczecin 2015, e-book: ISBN 978-83-64277-49-8.
  7. Elites in the Ancient World (współredakcja naukowa), Szczecin 2015, wersja papierowa: ISBN 978-83-64277-61-0.
  8. Elity w świecie starożytnym (współredakcja naukowa), Szczecin 2015, wersja papierowa: ISBN 978-83-64277-60-3.
  9. Senatorski cursus honorumw okresie republiki i wczesnego cesarstwa. Wybrane zagadnienia, Xenia Posnaniensia, series tertia, Poznań 2016.
  10. Wojna–Wojsko–Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Studia i materiały, tom II,  (współredakcja naukowa), Szczecin 2017.
  11. Titulus pictusz Novae. Reinterpretacja, Opuscula Gnesnensia nr 19, Gniezno 2018.

Rozdziały w monografiach (boldem wpisano pozycje obcojęzyczne):

– „Consul designatus” dans l’épigraphie de l’époque de l’Empire, [w:] Studia Moesiaca, red. L. Mrozewicz, K. Ilski, Poznań 1994, s. 153–165.
– Consules designati sur le territoire de l’Afrique dans des sources épigraphiques, [w:] Studia Moesiaca, red. L. Mrozewicz, K. Ilski, Poznań 1994, s. 167–172.
– Kariery konsularne ludzi z pogranicza za rządów czterech pierwszych dynastii rzymskich (31 p.n.e.–235 n.e.), [w:] Studia Moesiaca II, red. L. Mrozewicz, K. Ilski, Poznań 1994, s. 121–125.
– Reprezentanci miast galijskich w senacie epoki Sewerów, [w:] Miasto w starożytności, red. L. Mrozewicz,  K. Balbuza, Poznań 2004, s. 329–337.
– Pierwsi „Egipcjanie“ w senacie rzymskim, [w:] Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, red. K. Nawotka, M. Pawlak, przy współpracy A. Pałuchowskiego i A. Wojciechowskiej, Wrocław 2007, s. 517–520.
– Reforma religijna cesarza Heliogabala a jego małżeństwa, [w:] Społeczeństwo i religia w świecie antycznym, red. S. Olszaniec, P. Wojciechowski, Toruń 2010, s. 281–287.
– C. Caesonius Macer Rufinianus – le héros des temps difficiles, [w:] Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, red. S. Ruciński, K. Balbuza, K. Królczyk, Poznań 2011, s. 265–270.
– Clarissimus vir damnatio memoriae w Rzymie epoki Sewerów, [w:] Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej, red. R. Gałaj-Dempniak, D. Okoń, M. Semczyszyn, Szczecin 2011, s. 59–67.
– Cesarzowe z Emezy. Od Iulii Domny do Iulii Mammaei – kult kobiet z dynastii Sewerów w świetle źródeł epigraficznych. [w:] Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, Poznań 2011, red. L. Mrozewicz, K. Balbuza, s. 445–451.
– Historyk w służbie społeczeństwa. Uwagi o karierze L.  Mariusa Maximusa Perpetuusa Aurelianusa, [w:] Tantum possumus, quantum scimus, Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. R. Gaziński, A. Makowski, Szczecin 2012, s. 225–231.
– Senatorscy consiliarii Aleksandra Sewera w świetle badań prozopograficznych,[w:] Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo, red. R. Kulesza, M. Stępień, E. Szabat, M. Daszuta, Warszawa 2013, s. 393–404.
– P. Cornelius Anullinus – amicus certus, [w:] Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues. Studies in Honour of Professor Maria Dzielska, red. K. Twardowska, M. Salamon, S. Sprawski, M. Stachura, S. Turlej, Kraków 2014, s. 219-224.
– Consuls and Consulars of the Severan Period – a New Approach, [w:] Elites in the Ancient World, vol. I, Szczecin 2015, s. 153–166.
– Historia starożytna na Uniwersytecie Szczecińskim – stan obecny, [w:] Historia starożytna na polskich uniwersytetach – wczoraj, dziś, jutro, red. R. Kulesza, Warszawa 2016, s. 35-42.
– Iulius Asper, senator probus [w:] Studies in Honour of prof. Stefan Zawadzki presented on the Occasion of his 70th Birthday, s. 175–181.
– Trybunat wojskowy w karierach senatorów rzymskich epoki Sewerów. Ogólne uwarunkowania [w:]  Wojna –Wojsko – Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki, Warszawa 2019.

Gens Vettia in the Age of the Principate: C. Vettius Sabinianus Iulius Hospes and C. Vettius Gratus Atticus Sabinianuscursus honorum et matrimonia [w:] ANTIQUITAS AETERNA. Classical Studies Dedicated to Leszek Mrozewicz on His 70th Birthday, Wiesbaden 2021, s. 259270. 

 Artykuły w czasopismach (boldem wpisano pozycje obcojęzyczne):

– Nowy konsul Plotius?, Eos 80, 1992 (1993), s. 329–330.
– André Chastagnol, Le sénat romain à l’époque imperiale (recenzja), Eos 81, 1993, s. 306– 307.
– Konsul T. Flavius Claudianus, Balcanica Posnaniensia VII, 1995, s. 383–384.
– La désignation au consulat à l’époque du principat, Eos 84, 1996 (1997), s. 137–142.
– Konsularowie jako elita administracyjna Imperium Romanum w okresie pryncypatu, Meander 2, 1999, s. 155–164.
– Wybory na konsulat w okresie pryncypatu, Szczecińskie Studia Historyczne 12, 1999 (2000), s. 5–41.
– L. Aemilius Carus, pobożny Rzymianin?, Szczecińskie Studia Historyczne 14, 2001 (2003), s. 5–9.
– Koncepcje polityczne Gajusza Juliusza Cezara, Szczecińskie Studia Historyczne 14, 2001 (2003), s. 11–24.
– Agrii aus Afrika, Eos 92, 2005, s. 142–145.
– Calpurnii Ceii Aemiliani, Eos 92, 2005, s. 146–147.
– Consulatus ordinarius des Sex. Catius Clementinus Priscillianus, Eos 92, 2005, s. 148–149.
– [Pris]cus Egrilius Plarianus patronus der dendrophori Ostienses aus der Zeit der Severer, Eos 92, 2005, s. 150–152.
– Stemma der Aradii, Eos 92, 2005, s. 153–155.
 – Der Konsul Q. Pompeius Sosius Falco – ein Nachfolger von Commodus?, Eos 95, 2008,s. 109–113 = Zamach stanu roku 192 i śmierć Kommodusa. Nowe ustalenia, [w:] Wojna-Wojsko-Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki, red. A. Aksamitowski, R. Gałaj-Dempniak, H. Walczak, A. Wojtaszak, Szczecin 2016, s. 51–60[1].
– 
Kilka uwag o nietypowych karierach senatorskich w Rzymie epoki Sewerów, Przegląd Zachodniopomorski 2009, 2, s. 123–132. 
– The  Command and Senatorial Careers of Homines Novi in the Rome under the Severan Dynasty, Studia Maritima 23, 2010, s. 5–12 = Kariery polityczne prefektów floty w Rzymie epoki Sewerów. Nowe ustalenia, [w:] Wojna, wojsko, bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki: studia i materiały, t. 2, red. A. Aksamitowski, P. Chrobak, R. Gałaj-Dempniak, D. Okoń, A. Smoliński, H. Walczak, A. Wojtaszak, Szczecin 2017, s. 293–304[2].
– Mariage de Septime Sévère avec Julia Domna au fond des stratégies matrimoniales des familles sénatoriales romaines à la charnière des IIe et IIIe siècles, Eos 97, 2010, s. 45–62 Małżeństwo Septimiusa Severusa i Iulii Domny na tle strategii małżeńskich rzymskich rodów senatorskich przełomu II/III w. n.e., [w:] Elity w świecie starożytnym, vol. II, Szczecin 2015, s. 247–266.
– Uwagi o karierze Rutiliusa Pudensa Crispinusa, Studia Europaea Gnesnensia 5/2012, s. 203–212.
– Iulia Augusta mater  w świetle źródeł epigraficznych, Przegląd Zachodniopomorski, 2012, 2, s. 7–16.
– Caracalla and his collaborators, Mnemon, Sankt Petersburg, 2013, t. 13, s. 253–262.
– The Succession of the Power after the Death of Commodus, Вестник Санкт–Петербургского университета. Серия 2, Bыпуск 4, Sankt Petersburg 2014, s. 47–51= Manius Acilius Glabrio – capax imperii. Ikona senatu niedoszłym cesarzem, [w:] W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego, pod kierunkiem W. Kaczanowicza, red. A.A. Kluczek, N. Rogosz, A. Bartnik, Katowice 2014, s. 199205.
– Les auteurs de l’Antiquité  tardive sur le mariage supposé de Iulia Domna et Caracalla: essai d’intérpretation, Eos 101, 2014, s. 103–110.
– P. Fu(…) 
Pontianus once again, Philia, Journal  for the Ancient History and Cultures of the Eastern Mediterranean World, 1, 2015, 129–135.
– The Album Senatorium of the Severan Period – Research Problems, Eos 102, 2015,
s. 321–341.
– Septimio Severo, una biografia politica, Desperta ferro, Revista de historia militar y politica 35, 2016, s. 6-16.
– Septimius Severus et senatores once again. A Debate with Cesare Letta,  
Вестник СанктПетербургского  университета, 2016, Bыпуск 4, Sankt Petersburg 2016, s. 174–185 = Septimius Severus et senatores jeszcze raz. Polemika z Cesare Lettą (C. Letta,  Settimio Severo e il senato [w:] Epigrafia e ordine senatorio, 30 anni dopo, Roma 2014, s. 127–141), Studia Europaea Gnesnensia 14, 2016, s.  305–318.
– Titulus pictus from Novae – A New Reading, Palamedes. A Journal of Ancient History 11, 2016 [2017], s. 141-149.
– ILat Novae 39: A New Interpretation of the Titulus Pictus from Novae. A Journal of Ancient History 12, 2017-18, s. 165-172.

– Zakład Historii Starożytnej (2015–2019), Przegląd Zachodniopomorski z. 3/2019, s. 127–136. 

– Military Tribunate in the Careers of Roman Senators of the Severan Period. Part I. Some observations, Eos 2019, s. 5976.
– Military Tribunate in the Careers of Roman Senators of the Severan Period. Part 2. Special distinctions
(dona militariaadlectionescommendatio Augusti), Eos 2020, 127–152

Military Tribunate in the Careers of Roman Senators of the Severan Period. Part 3: Higher Military Command (Legatus Legionis, Praepositus, Dux), Eos 2021, 91–114.

[1] Tekst poprawiony i uzupełniony ( między innymi o aneks prozopograficzny).
[2] Wersja poprawiona i uzupełniona o trzech nowych senatorów-dowódców floty.