Kryteria obowiązujące na poszczególnych kierunkach studiów w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego:

ARCHEOLOGIA

HISTORIA

MENEDŻER DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

MEDIA I CYWILIZACJA

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STUDIA NAD WOJNĄ I WOJSKOWOŚCIĄ