dr hab. Agnieszka GUT, prof. US

Gabinet/Office 084

agnieszka.gut@usz.edu.pl, agnieszka_gut@wp.pl, (+48)914443324

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0393-2543

https://szczecin.academia.edu/AgnieszkaGut

Herb samorządowy na Pomorzu od średniowiecza do współczesności – treści i funkcje społeczne; Kancelarie, dokumenty i akta pomorskie przełomu średniowiecza i wczesnej nowożytności; Czarownice pomorskie XVI-XVIII w.

Municipal coat of arms in Pomerania from the Middle Ages to the present day – contents and social functions, chancelleries, Pomeranian documents and records from the turn of the Middle Ages and early modernity, Pomeranian witches in the 16th – 18th centuries

 

Więcej informacji / More information:

dr hab. Agnieszka Gut, prof. US