Zarząd

Aleksandra Krzosek – przewodnicząca
Gwidon Dylewski – sekretarz
Dmytro Sandar – skarbnik

Opiekunowie: dr hab. Radosław Skrycki, prof. US oraz dr hab. Eryk Krasucki, prof. US

kontakt:

adres mailowy Koła: knmh@usz.edu.pl
adres mailowy Scriptora: scriptor@usz.edu.pl
strona internetowa Scriptora: wnus.usz.edu.pl/scr/pl/

 

Koło Naukowe Młodych Historyków i jego aktywności:

Koło Naukowe Młodych Historyków to miejsce wszechstronnego rozwoju naukowego studentów. Celem naszej działalności jest ciągłe pogłębianie wiedzy, nabywanie nowych umiejętności i kompetencji oraz wspieranie projektów realizowanych przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Jesteśmy zarówno organizatorami, jak i uczestnikami wielu ciekawych inicjatyw, dzięki którym wciąż odkrywamy nowe zainteresowania oraz rozwijamy swoje pasje.

Współpracujemy z regionalnymi instytucjami kultury. Wraz z Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, Archiwum Państwowym w Szczecinie oraz Stowarzyszeniem Skarb w Policach zorganizowaliśmy wystawę plenerową „Robotnicy przymusowi w niemieckim Szczecinie 1939-1945”, która zyskała zarówno przychylność mieszkańców Szczecina, jak i zainteresowanie lokalnych mediów (relacje: Kurier Szczeciński , Muzeum Narodowe w SzczeciniePolskie Radio SzczecinGazeta Wyborcza ). Wernisaż wystawy odbył się 13 maja 2022 roku, a środki niezbędne do realizacji tego przedsięwzięcia uzyskaliśmy dzięki wygranej w konkursie grantowym, organizowanym przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Członkowie naszego Koła biorą liczny udział w ogólnopolskich i zagranicznych konferencjach.
21-22 kwietnia 2023 roku zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką „Brzemię Korony. Monarchia w dziejach człowieka”.

W ramach działalności Koła Naukowego Młodych Historyków publikujemy również studencki periodyk naukowy „Scriptor”, który współtworzymy ze studentami i doktorantami z całej Polski. 

 

Skład poprzednich zarządów Koła: 

  • wynikiem Zebrania Walnego dn. 26.05.2022 r.: prezes- Michał Rudnik, sekretarz- Michał Tarnecki, skarbnik- Aleksandra Krzosek; 
  • wynikiem Zebrania Walnego dn. 05.05.2021 r.: prezes- Przemysław Hoehle, sekretarz- Michał Tarnecki, skarbnik- Paweł Gliźniewicz. 

 

Przemysław Hoehle otwierający wernisaż wystawy „Robotnicy przymusowi w niemieckim Szczecinie w latach 1939-1945” organizowanej przez
Koło Naukowe Młodych Historyków US. 13 maja 2022 r. 

 

Paweł Gliźniewicz promujący Instytut Historyczny US podczas Święta Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

Uczestnicy ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej „Brzemię korony. Monarchia w dziejach człowieka”
organizowanej przez Koło Naukowe Młodych Historyków US. Pobierowo, 21-22 kwietnia 2023 r. 

 

Artur Szparaga wygłaszający swój referat w ramach II Ogólnopolskiej Multidyscyplinarnej Konferencji Naukowej
organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński, 7 grudnia 2023 r. 

 

Michał Rudnik podczas ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej „Nieznane oblicza faszyzmu”
organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego, 17-18 listopada 2023 r. 

 

Członkowie Koła Naukowego Młodych Historyków US podczas uroczystości 100 rocznicy urodzin prof. dr hab. Henryka Lesińskiego
w towarzystwie dyrektorki IH US dr hab. Agnieszki Szudarek, prof. US oraz opiekuna koła dr hab. Eryka Krasuckiego, prof. US