dr Jordan SIEMIANOWSKI

Gabinet/Office 5, bud./building 4, Piastów 40b

jordan.siemianowski@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9276-366X

https://szczecin.academia.edu/JordanSiemianowski, https://www.researchgate.net/profile/Jordan-Siemianowski

Historia gospodarcza, stosunki polsko-skandynawskie, gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej, flota handlowa, Bracia czescy na ziemiach polskich

Economic history, Polish-Scandinavian relations, the economy of the Second Polish Republic, merchant fleet, Czech Brethren in Poland