dr hab. Eryk KRASUCKI, prof. US

Gabinet/Office 054

eryk.krasucki@usz.edu.pl, e.krasucki@poczta.fm

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4858-1011

https://szczecin.academia.edu/ErykKrasucki, https://www.researchgate.net/profile/Eryk-Krasucki

Historia XX wieku, historia komunizmu, Międzynarodówka Komunistyczna (Komintern), historia PRL, polityka kulturalna Polski Ludowej, historia regionalna – Pomorze Zachodnie, studia biograficzne

History of the 20th century, history of communism, The Communist International (Comintern), history of the Polish People’s Republic, cultural policy of Polish People’s Republic, regional history – Western Pomerania, biographical studies