Redaktorka naczelna: Aleksandra Monika Krzosek

Opiekun naukowy: dr hab. Radosław Skrycki, prof. US

ISSN: 2084-8943

Strona internetowa: Scriptor

 

Czasopismo naukowe studentów Instytutu Historycznego (dawniej: Instytut Historii, później: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych) wydawane jest od 2000 roku. Jego założycielami byli studenci historii (obecnie obaj profesorowie): Eryk Krasucki i Tomasz A. Sikorski.

Ponieważ pismo jest platformą wypowiedzi dla wszystkich studentów, nie ma określonych ram tematycznych i cezur chronologicznych. Zapraszamy do publikowania tekstów historycznych, archeologicznych, ale także z innych dyscyplin i pograniczy historii (stosunki międzynarodowe i dyplomacja, historia sztuki, wojskowości, socjologia, politologia).

 

 

Teksty prosimy przygotowywać wg poniższego wzoru.

  1. czcionka TimesNewRoman 12, interlinia 1,5, tekst wyjustowany;
  2. Przypisy dolne, skróty polskie (np. „dz. cyt.” a nie „op. cit.”);
  3. tekst cytowany w cudzysłowie (nie kursywą);
  4. zapisy bibliograficzne:
  • monografia: M. Sirko, Zarys historii kartografii, Lublin 1999, s. 45. (kolejne cytowanie: M. Sirko, dz. cyt., s.87);
  • rozdział w pracy zbiorowej: P. Gut, Z dziejów żeglarstwa niemieckiego, w: Leksykon żeglarstwa, t. I, red. P. Owczarski, Szczecin 2017, s. 632-650.
  • artykuł w czasopiśmie: E. Rymar, Waldensi z „kacerskich” okolic Chojny, „Rocznik Chojeński” 1, 2009, s. 11.
  • w kolejnych odniesieniach stosujemy skrót tytułu (w przypadku wielu pozycji jednego autora) i nr / zakres stron;

 

 

W przypadku pytań jesteśmy do Waszej dyspozycji. Pytania i zgłoszenia tekstów prosimy przysyłać na adres: scriptor@usz.edu.pl