dr Renata NOWACZEWSKA

Gabinet/Office 084

renata.nowaczewska@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3766-8966

https://szc.academia.edu/RenataNowaczewska, https://www.researchgate.net/profile/Renata-Nowaczewska-3

Stany Zjednoczone Ameryki- historia, kultura, społeczeństwo, polityka, Historia filantropii, działalność prywatnych fundacji amerykańskich (szczególnie w okresie Zimnej Wojny), pomoc fundacji dla uchodźców, przesiedleńców i naukowców z obszarów zagrożonych, rola Fundacji Rockefellera i Forda w promowaniu demokracji, stosunki USA z krajami Ameryki Łacińskiej, dyplomacja publiczna, zagraniczna pomoc rozwojowa

United States of America-history, culture, society, politics, history of philanthropy, the activities of private American foundations (especially during the Cold War), assistance for refugees, displaced persons and scientists from endangered areas, the role of the Rockefeller and Ford Foundation in promoting democracy,US relations with Latin American countries, public diplomacy and foreign development aid

 

Więcej informacji / More information:

dr Renata Nowaczewska