e-mail: pawel.migdalski@usz.edu.pl lub p_r_migdalski@poczta.onet.pl

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1988-7225

publikacje online https://szczecin.academia.edu/PawełMigdalski

Gabinet: 082

Telefon: 091 444 30 12

 

Studiowałem historię na uniwersytetach w Szczecinie, Poznaniu, Marburgu i Greifswaldzie. Zajmuję się historią Pomorza Zachodniego, Nowej Marchii, historiografią, tematyką pamięci zbiorowej i polityki historycznej oraz dydaktyką historii. Wykładałem między innymi w Instytucie Historii oraz na studium doktoranckim IRTG 1540 „Baltic Borderlands” Uniwersytetu w Greifswaldzie (2010). Od 2011 r. jestem adiunktem w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Zorganizowałem i koordynowałem kilkadziesiąt międzynarodowych projektów oraz wydarzeń naukowych, popularno-naukowych i kulturalnych – konferencji, debat, wypraw studyjnych, wystaw, koncertów, zbiórek pieniędzy. W roku 2018 zostałem wybrany na członka Komisji Historycznej Pomorza (Historische Kommission für Pommern e.V.). Jestem współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie (od 2009 r.) oraz redaktorem serii wydawnictw stowarzyszenia pt. „Terra Incognita”, współzałożycielem i prezesem stowarzyszenia Akademia Kulice (od 2015 r.).

 

Kierownik projektów międzynarodowych:

 

 • 2019: „Ponadgraniczne średniowieczne dziedzictwo Pomorza/Grenzübergreifendes mittelalterliches Erbe Pommerns”, realizowany przez Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu w Greifswaldzie, wartość projektu 8563,50 Euro ~ 36.275,86 zł, projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania), na podstawie umowy FMP-0268-19. Koordynator naukowy i kierownik

 

 • 2017-2018: „Między dwoma uniwersytetami – pogranicze bez granic / Zwischen zwei Universitäten. Grenzland ohne Grenzen”, realizowany przez Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu w Greifswaldzie, wartość projektu 28 575,00 Euro ~ 118.586 zł, projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania), na podstawie umowy FMP-0068-17. Koordynator naukowy i kierownik

 

 • 2017: „Réconciliation: héritage et projet commun au sein des pays de l’Union européenne / Versöhnung: Erbe und gemeinsames Projekt der Länder innerhalb der EU / Przebaczenie: Dziedzictwa i wspólny projekt krajów w UE”, realizowany przez Institut für Politikwissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena we współpracy z miastem Weimar, Université Paris III Sorbonne Nouvelle Département d’allemand oraz Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, wartość projektu: 18.050,00 EURO ~ 76.000,00 PLN. Koordynator naukowy i kierownik polskiej części projektu.

 

 • 2014: „Wspólna polsko-niemiecka historia kluczem do przyszłości – Przekroczenie granic”, realizowany przez PTH Oddział Szczecin we współpracy z Uckermärkische Bühnen Schwedt, wartość projektu 24.012,00 Euro ~ 99.450 zł, projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg IV A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania), na podstawie umowy FMP-2013-152.

 

 • 2007-2008: „Siemczyno-Heinrichsdorf. Europäische Geschichte auf dem Dorf”. Finansowanie: Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”, realizowany przez Uniwersytet Viadrina i Uniwersytet Szczeciński, finansowany przez Fundację Roberta Boscha w ramach programu „Warsztat historyczny Europa”, Fundację ZEIT Ebelin i Gerd Bucerius, Brandenburską Krajową Centralę Kształcenia Politycznego oraz Förderkreis Viadrina. Wartość projektu 21.100 Euro. Razem z dr. Tomaszem Ślepowrońskim opiekun naukowy polskiej części projektu.

 

 • 2006-2007: „Inventing the European Union. Zur De-Konstruktion von fertigen Geschichten über die in deutschen, polnischen und österreichischen Schulgeschichtsbüchern“, realizowany przez uniwersytety w Salzburgu, Greifswaldzie i Szczecinie. Finansowanie: Fundacja „Erinnerung und Zukunft“, Fundacja Roberta Boscha. Całkowity koszt projektu: 151,05 Euro. Opiekun naukowy polskiej części projektu.

 

Lista publikacji:

 

Monografie

 1. „… w tej strażnicy Rzeczypospolitej ”. Rejon Pamięci Narodowej Cedynia-Gozdowice-Siekierki, Szczecin-Poznań 2007, ss. 89.
 2. Moja mała ojczyzna. Przykładowe scenariusze lekcji oraz uwagi nad nauczaniem historii regionalnej na przykładzie powiatu Gryfino, Chojna 2010, ss. 58.
 3. Słowiańszczyzna północno-zachodnia w historiografii polskiej, niemieckiej i duńskiej, Wodzisław Śląski 2019, ss. 424. (Nagroda im. Gerarda Labudy 2020)

 

Redakcje naukowe:

 1. (wraz z E. Włodarczyk, R. Maier), Problematyka przymusowych przesiedleń i stosunków polsko-niemieckich po 1945 roku jako przedmiot badań historycznych i praktyki szkolnej. Materiały z XXXI Polsko-Niemieckiej Konferencji Podręcznikowej, Szczecin 2007, ss. 164.
 2. Szkołę tworzy Człowiek. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Danucie Rodziewicz, Szczecin 2012, ss. 182.
 3. Paul Tillich – teolog pogranicza. Śladami wielkiego myśliciela po Nowej Marchii. Trzcińsko-Zdrój – Chojna – Przyjezierze / Paul Tillich – Theologe auf der Grenze. Auf den Spuren des großen Denkers in der Neumark. Trzcińsko-Zdrój – Chojna – Przyjezierze, Chojna 2012, ss. 118.
 4. Z oddali. Miasta Pomorza Zachodniego w 1954 roku w rysunkach Stanisława Mrowińskiego. Katalog wystawy, red. P. Migdalski, Chojna-Stargard-Kamień Pomorski 2012, ss. 144.
 5. (wraz z K. Marciszewska) „Tym samym pociągiem” Przesiedlenia przymusowe, procesy dezintegracyjne i integracyjne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1939-1949 w wyborze prac magisterskich powstałych na seminarium Jana M. Piskorskiego, red. K. Marciszewska, P. Migdalski, Chojna-Szczecin 2013, ss. 212.
 6. Cedynia i okolice poprzez wieki, red. P. Migdalski, Chojna–Szczecin 2013, ss. 384.
 7. Pomorze Zachodnie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. w fotografii Tadeusza Białeckiego, red. P. Migdalski, Chojna-Stargard-Kamień Pomorski-Szczecin 2013, ss. 240.
 8. Od chrystianizacji do współczesności. Studia zebrane z okazji Jubileuszu 750-lecia kościoła Świętego Ducha w Moryniu, red. Paweł Migdalski, Chojna–Moryń 2013, ss. 204.
 9. Ruthenberg, Dawne cmentarze żydowskie powiatu gryfińskiego i stargardzkiego, wydał P. Migdalski, Chojna 2014, ss. 174.
 10. Civitas Cedene. Studia i materiały do dziejów Cedyni, t. 1, Chojna–Szczecin–Cedynia 2014, ss. 328.
 11. (wraz z E. Jaworski, G. Kostkiewicz-Górska) E. Rymar, Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii w średniowieczu (do roku 1535), Gorzów 2015, ss. 994.
 12. Rymar, Słownik historyczny Nowej Marchii w średniowieczu, t. 1-2, 5 (red. naukowa wraz z M. Gierke), Chojna-Wodzisław Śląski 2016-2017.
 13. (wraz z W. Iwańczakiem), Regionalne towarzystwa historyczne w Polsce w epoce globalizacji, red. P. Migdalski, W. Iwańczak, Chojna–Wodzisław Śląski 2017, ss. 220.
 14. „Przegląd Zachodniopomorski”, 2018, z. 4 (wraz z O. Augem i D. Alvermannem).

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Udział samochodów z fabryki Stoewera w zawodach sportowych. Przyczynek do historii sportu samochodowego na Pomorzu w latach 1919-1939, „Przegląd Zachodniopomorski” 17, 2002, z. 2, s. 39-60.
 2. Pomorska Sośnica (XII-XIII w.) – próba lokalizacji, „Scriptor”, nr 1 (4), 2003, s. 5-20.
 3. Wizyta papieża Jana Pawła II w Szczecinie 11 czerwca 1987 r. w świetle prasy, „Zapiski Historyczne” 73, 2008, z. 4, s. 67-88.
 4. Pieśń o śmierci księcia szczecińskiego Kazimierza III pod murami Chojny (1372 r.), „Rocznik Chojeński” 3, 2011, s. 277-282
 5. Czy potrzebna nam jest pomorska tożsamość?, „Rocznik Koszaliński” 42, 2014 (wyd. 2015), s. 11-18.
 6. Jeszcze o początkach siekierkowskiego cmentarza wojennego w Starych Łysogórkach. Dwa dokumenty z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie-Rembertowie, „Rocznik Chojeński” 7, 2015, s. 323-329.
 7. Jak słowiańscy przodkowie Pomorzan stali się Germanami. Mit pochodzenia pierwotnych mieszkańców Pomorza Zachodniego w XVI w. i początkach XVII w, „Przegląd Zachodniopomorski” 31, 2016, z. 1, s. 199-218.
 8. Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego w Cedyni (badania naukowe, uroczystości w 1959 i 1966 r.), „Rocznik Chojeński” 8, 2016, s. 257–297.
 9. Pomorze Zachodnie (do 1945 r.) jako przedmiot badań regionalnych po roku 1989 w Polsce i Niemczech, „Res Gestae. Czasopismo historyczne” 2, 2016, s. 119-144.
 10. Czy potrzebujemy jeszcze Nowej Marchii? Czyli garść refleksji o edukacji historycznej dotyczącej dawnej Nowej Marchii na przykładzie ziemi chojeńskiej, „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – ziemia lubuska – wspólne korzenie, Zeszyty Naukowe”, nr 12, red. E. Jaworski, G. Kostkiewicz-Górska, Gorzów Wlkp. 2016, s. 279-294.
 11. Elżbieta Kazimierzówna w Szczecinku. Przyczynek do dziejów pamięci stosunków polsko-pomorskich w średniowieczu i ich znaczenia w Polsce Ludowej, „Przegląd Zachodniopomorski” 32, 2017, z. 2, s. 5-29.
 12. Die Rolle der Museen im Prozess der kulturgeschichtlichen Aneignung der westpommerschen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg / Muzea w procesie kulturowego oswajanie przeszlosci Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej, „Museumsblätter – Mitteilungen des Museumsverbandes Brandenburg”, Heft 30 (Juni)/2017, s. 8-25.
 13. Słupska Komisja Badań Słowiańskich 1945-1946. Przyczynek do dziejów zainteresowań ludnością rodzimą oraz słowiańską przeszłością Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej, „Przegląd Zachodniopomorski” 32, 2017, z. 3, s. 283-299.
 14. Die Feldzüge des Bolesław Schiefmund nach Belgard und Kolberg und die Anfänge der symbolischen Inbesitznahme Pommerns durch Polen, „Studia Maritima” 31, 2018, s. 87-107.
 15. Wizyta polskich naukowców w Szczecinie i w Wolinie w 1935 roku, „Roczniki Historyczne” 84, 2018, s. 329-348.
 16. Die Darstellung der Reformation in Pommern in Veröffentlichungen aus der Zeit des kommunistischen Polen, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 4, 2018, s. 317-332.
 17. Początki polskiego zainteresowania wczesnośredniowieczną przeszłością Kołobrzegu (do końca lat 50-tych XX w.), „Przegląd Zachodni” 2019/3, s. 55-70.

 

Artykuły naukowe w pracach zbiorowych:

 1. Znaczenie i lokalizacja bitwy pod Cidini w świetle historiografii, w: Civitas Schinesghe. Mieszko I i początki państwa polskiego, red. J.M. Piskorski, Poznań-Gniezno 2004, s. 159-169.
 2. Obchody tysiąclecia bitwy pod Cedynia w 1972 r. w świetle prasy regionalnej, w: Prasa jako źródło do dziejów Śląska i Pomorza w XIX i XX w., red. E. Włodarczyk, J. Nowosielska-Sobel, Szczecin 2005, s. 159-182.
 3. Powstanie i dzieje cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej w Chojnie, w: Chojna i okolice na przestrzeni wieków, red. R. Skrycki, Chojna-Zielona Góra 2007, s. 171-195.
 4. Dokument księcia pomorskiego Barnima I z 1244 roku z darowizną wsi Nawodna dla zakonu templariuszy, zawierający pierwszą wzmiankę o Chojnie, w: Chojna i okolice na przestrzeni wieków (2), red. R. Skrycki, Chojna-Zielona Góra 2008, s. 9-13.
 5. Der nationale Gedenkort Zehden (Cedynia) – Gozdowice – Siekierki, w: Visuelle Erinnerungskulturen und Geschichtskonstruktionen in Deutschland und Polen seit 1939, hg. von D. Bingen, P. O. Loew, D. Popp, Warszawa 2009, s. 239-255.
 6. Schulgeschichtsbücher in Polen, w: Inventing the EU. Zur De-konstruktion von „fertigen Geschichten” über die EU in deutschen, polnischen und österreichischen Schulgeschichtsbüchern, hrsg. Ch. Kühberger, D. Mellies, Schwalbach/Ts 2009, s. 43-62.
 7. Projekt studencki „Siemczyno – Heinrichsdorf. Europejska historia wsi” 2007-2008. w: Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki. Studia i szkice. red. E. Krasucki, Szczecin 2010, s. 185-200.
 8. Szczecińskie misje biskupa bamberskiego Ottona oraz jego kult w szkolnej edukacji regionalnej, Szczecin – historię tworzą ludzie. Druga Konferencja Edukacyjna, 11 XII 2009 r., red. K. Rembacka, Szczecin 2010, s. 13-26.
 9. Szczecin po 1945 r. jako miejsce pamięci wymarłej Słowiańszczyzny połabskiej, w: Poznań – Szczecin Wrocław. Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony, red. W. Łazuga, S. Paczos, Poznań 2010, s. 457-472.
 10. Nazwy jako środek kreowania mitu Ziem Odzyskanych na przykładzie Rejonu Pamięci Narodowej Cedynia-Gozdowice-Siekierki, w: Nazwa dokumentem przeszłości regionu. (Spotkania Dolnośląskie, T. V), red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, W. Kucharski, Wrocław 2010, s. 65-82.
 11. O wkrzańskiej Sośnicy i początkach Starego Warpna, w: Leksykon Puszczy Wkrzańskiej. Przewodnik przyrodniczo-krajoznawczy, red. T. Białecki, S. Krzywicki, Nowe Warpno 2010, s. 59-61 (wydanie 2: Nowe Warpno 2013, s. 62-64).
 12. Zapomniane zakątki. Dawne średniowieczne wsie wchłonięte przez miasto Szczecin w szkolnej edukacji historycznej, w: Szczecin i jego miejsca, Trzecia Konferencja Edukacyjna, 10 XII 2010 r., red. K. Rembacka, Szczecin 2011, s. 13-38.
 13. (wraz D. Mellies) Schlacht im Teutoburger Wald und Schlacht bei Cedynia. Schlachten als nationale Gründungsmythen, w: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, hg. H.-H. Hahn, R. Traba, unter Mitarbeit von M. Górny und K. Kończal, Band 3: Parallelen, Paderborn 2012, s. 108-127 (w j. polskim: Bitwa w Lesie Teutoburskim & Bitwa pod Cedynią. Bitwy w służbie narodowych mitów fundacyjnych, w: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, red. R. Traba, -H. Hahn, współpr.: M. Górny, K. Kończal, tom 3: Paralele, Warszawa 2012, s. 107-124).
 14. Pani dyrektor Danuta Rodziewicz, w: Szkołę tworzy Człowiek. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Danucie Rodziewicz, red. P. Migdalski, Szczecin 2012, s. 9-16.
 15. Bitwa pod Lyrskov w 1043 r., w: Wojna, pamięć, tożsamość. O bitwach i mitach bitewnych, red. J. M. Piskorski, Warszawa 2012, s. 212-222.
 16. Szlak młodego Tillicha w Nowej Marchii / Auf Tillichs Weg durch die Neumark, w: Paul Tillich – teolog pogranicza. Śladami wielkiego myśliciela po Nowej Marchii. Trzcińsko-Zdrój – Chojna – Przyjezierze / Paul Tillich – Theologe auf der Grenze. Auf den Spuren des großen Denkers in der Neumark. Trzcińsko-Zdrój – Chojna – Przyjezierze, red. Migdalski, Chojna 2012, s. 68-87.
 17. Dzieje cmentarza wojennego żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Siekierkach, w: „Tym samym pociągiem” Przesiedlenia przymusowe, procesy dezintegracyjne i integracyjne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1939-1949 w wyborze prac magisterskich powstałych na seminarium Jana M. Piskorskiego, red. K. Marciszewska, P. Migdalski, Chojna-Szczecin 2013, s. 141-162.
 18. Wprowadzenie, w: Cedynia i okolice poprzez wieki, red. P. Migdalski, Chojna–Szczecin 2013, s. 5-21.
 19. Bitwa pod Cidini w historiografii, w: Cedynia i okolice poprzez wieki, red. P. Migdalski, Chojna–Szczecin 2013, s. 37-64.
 20. Biskup szczecińsko-kamieński Kazimierz Majdański epigonem polskiej myśli zachodniej, w: Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie – koncepcje – realizacja do 1989 roku, red. M. Semczyszyn, T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2013, s. 139-154.
 21. Kilka refleksji o historycznej edukacji regionalnej Nadodrza w: Nadodrzańskie spotkania z historią 2014 II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa Mieszkowice 25 kwietnia 2014 r., red. Chludziński, Pruszcz Gdański-Mieszkowice 2014, s. 73-87 (w j. niem.: Einige Reflexionen über die historische Regionalbildung des Gebiets an der Oder, w: Treffen mit der Geschichte an der Oder 2014. 2. Deutsch-Polnische Wissenschaftliche Konferenz, Mieszkowice (Bärwalde Nm.), 25. April 2014, Hg. v. A. Chludziński, Pruszcz Gdański-Mieszkowice 2014, s. 88-103).
 22. Władysław Filipowiak (1926-2014), w: Civitas Cedene. Studia i materiały do dziejów Cedyni, t. 1, Chojna–Szczecin–Cedynia 2014, s. 241-255.
 23. Pomnik pierwszego polskiego słupa granicznego w nadodrzańskim Czelinie jako miejsce pamięci, w: III Nadodrzańskie spotkania z historią 2015. Konferencja Naukowa Mieszkowice, 17 kwietnia 2015 r., red. A. Chludziński, Pruszcz Gdański-Mieszkowice 2015, s. 193-214.
 24. Das Gedenken an die Pommernzüge des Hetmans Stefan Czarniecki, w: Staat – Militär – Gesellschaft. Festschrift für Jens E. Olesen zum 65. Geburtstag, Hrsg. R. Oldach, T. W. Friis, Greifswald 2015, s. 387-408.
 25. Stan i potrzeby polskojęzycznych edycji źródeł do dziejów Księstwa Pomorskiego, w: Piśmiennictwo na Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku, red. J. Kosman, Szczecin 2015, s. 9-31.
 26. Upamiętnienie szlaku bojowego 2. Armii Wojska Polskiego na terenie gminy Strzelce Krajeńskie, w: Strzelce Krajeńskie. Studia i szkice historyczne, red. D. Kąkol. R. Skrycki, Strzelce Krajeńskie 2016, s. 239-258.
 27. Kreowanie polityki pamięci w Wolinie w okresie kulminacji obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966–1967), w: Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan. XIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. C. Obracht-Prądzyński, Słupsk-Gdańsk 2016, s. 156-179.
 28. Gozdowickie miejsca pamięci w Polsce Ludowej, w: IV Nadodrzańskie spotkania z historią 2016, red. A. Chludziński, Pruszcz Gdański-Mieszkowice 2016, s. 161-179.
 29. Nowa Marchia w badaniach Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie, w: 25 lat wspólnych badań nad pograniczem polsko-niemieckim, red. G. Kostkiewicz-Górska, K. Wasilewski, Gorzów Wlkp. 2017, s. 73-97.
 30. Fragmenty dziejów muzeum drawskiego po 1945 roku. Przyczynek do losów muzealnictwa i dziedzictwa pomorskiego po II wojnie światowej, w: Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki. Studia i szkice. Odsłona druga, red. E. Krasucki, Drawsko Pomorskie 2017, 267-284.
 31. Średniowieczne Pomorze Przedodrzańskie w niemieckiej historiografii XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia, w: Zeszyty Kulickie, Nr 12: Pomorze Wschodnie za czasów dynastii Gryfitów, Szczecin 2017, s. 278-303.
 32. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” z Chojny, w: Regionalne towarzystwa historyczne w Polsce w epoce globalizacji, red. P. Migdalski, W. Iwańczak, Chojna–Wodzisław Śląski 2017, s. 109-131.
 33. (wraz z W. Iwańczakiem), O towarzystwach regionalnych i ich problemach, w: Regionalne towarzystwa historyczne w Polsce w epoce globalizacji, red. P. Migdalski, W. Iwańczak, Chojna–Wodzisław Śląski 2017, s. 5-20.
 34. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, w: Historyczna Nowa Marchia w historiografii, kulturze, sztuce i architekturze – wczoraj, dziś i jutro, red. A. Talarczyk, E. Włodarczyk, Szczecin 2018, s. 401-409.
 35. Biskup Otton z Bambergu i jego wyprawy misyjne na Pomorzu w polskim piśmiennictwie okresu Polski Ludowej, w: Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV), red. M. Rębkowski, S. Rosik, Wrocław 2018, s. 337-355.

 

Wstępy:

 1. (wraz z E. Włodarczyk), Wstęp, w: Problematyka przymusowych przesiedleń i stosunków polsko-niemieckich po 1945 roku jako przedmiot badań historycznych i praktyki szkolnej. Materiały z XXXI Polsko-Niemieckiej Konferencji Podręcznikowej, red. P. Migdalski, E. Włodarczyk, R. Maier, Szczecin 2007, s. 5-6.
 2. Od Wydawcy, w: A. Porzeziński, Osadnictwo ziemi cedyńskiej we wczesnym średniowieczu. Archeologiczne studium osadnicze, Chojna 2012, s. 5.
 3. Od Wydawcy, w: E. Rymar, Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii, Chojna 2012, s. 5.
 4. Wstęp / Vorwort, w: Paul Tillich – teolog pogranicza. Śladami wielkiego myśliciela po Nowej Marchii. Trzcińsko-Zdrój – Chojna – Przyjezierze / Paul Tillich – Theologe auf der Grenze. Auf den Spuren des großen Denkers in der Neumark. Trzcińsko-Zdrój – Chojna – Przyjezierze, red. Migdalski, Chojna 2012, s. 8-19.
 5. Wstęp, w: Z oddali. Miasta Pomorza Zachodniego w 1954 roku w rysunkach Stanisława Mrowińskiego. Katalog wystawy, red. P. Migdalski, Chojna-Stargard-Kamień Pomorski 2012, s. 3-5.
 6. wraz z K. Marciszewska) Wstęp, w: „Tym samym pociągiem” Przesiedlenia przymusowe, procesy dezintegracyjne i integracyjne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1939-1949 w wyborze prac magisterskich powstałych na seminarium Jana M. Piskorskiego, red. K. Marciszewska, P. Migdalski, Chojna-Szczecin 2013, s. 5-9.
 7. Wstęp, w: Pomorze Zachodnie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. w fotografii Tadeusza Białeckiego, red. P. Migdalski, Chojna-Stargard-Kamień Pomorski-Szczecin, 2013, s. 3-6.
 8. Od Wydawcy, w: DoDoHa, Limeryki zachodniopomorskie, Chojna 2013, s. 7.
 9. Wstęp, w: Od chrystianizacji do współczesności. Studia zebrane z okazji Jubileuszu 750-lecia kościoła Świętego Ducha w Moryniu, red. Paweł Migdalski, Chojna–Moryń 2013, s. 13-21.
 10. Wstęp, w: Ruthenberg, Dawne cmentarze żydowskie powiatu gryfińskiego i stargardzkiego, wydał P. Migdalski, Chojna 2014, s. 7-17.
 11. Wprowadzenie, w: Civitas Cedene. Studia i materiały do dziejów Cedyni, t. 1, red. P. Migdalski, Chojna–Szczecin–Cedynia 2014, s. 7-10.
 12. Przedmowa, w: H. Filip, 70 lat aktywności Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Galla Anonima w Kołobrzegu (1946-2016), Kołobrzeg 2016, s. 4-5.
 13. Od Wydawcy, w: E. Rymar, Słownik historyczny Nowej Marchii w średniowieczu, t. 1: Wprowadzenie, Chojna-Wodzisław Śląski 2016, s. 5-11.
 14. Od Wydawcy, w: E. Rymar, Słownik historyczny Nowej Marchii w średniowieczu, t. 2: Ziemie chojeńska, mieszkowicka, trzcińska i kostrzyńska, Chojna-Wodzisław Śląski 2016, s. 5.
 15. Od Wydawcy, E. Rymar, Słownik historyczny Nowej Marchii w średniowieczu, t. 5: Ziemie drawska, świdwińska, złocieniecka, kaliska, „duży i mały pazur” (ziemia ińska), Chojna-Wodzisław Śląski-Drawsko Pomorskie 2017, s. 5.
 16. (wraz z O. Augem i D. Alvermannem) Wprowadzenie / Einführung, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2018, z. 4, s. 7-8.

 

Recenzje:

 1. Rymar, Wielka podróż wielkiego księcia. Wyprawa Bogusława X pomorskiego na niemiecki dwór królewski, do Ziemi Świętej i Rzymu (1496-1498), Szczecin 2004, „Przegląd Historyczny”, 2005, z. 4, s. 665-666.
 2. Leśniewska, Kolonizacja niemiecka i na prawie niemieckim w średniowiecznych Czechach i na Morawach w świetle historiografii; PTPN Wydział Nauk Historycznych, Prace Komisji Historycznej t. 61 we współpracy z Instytutem Herdera w Marburgu, Poznań-Marburg 2004, „Przegląd Historyczny”, 2005, z. 4, s. 664.
 3. Zdrenka, Posiadłości szczecińskie we Frankonii 1374-1400. Historia i dokumenty [Stettiner Landbesitz in Franken 1374-1400. Geschichte und Urkunden], Gdańsk 2004, „Przegląd Historyczny“, 2005, z. 4, s. 665.
 4. Pletzing, Vom Völkerfrühling zum nationalen Konflikt. Deutscher und polnischer Nationalismus in Ost- und Westpreußen 1830-1871, (Deutsches Historisches Institut Warschau, Quellen und Studien, Bd. 13) Wiesbaden 2003, „Przegląd Zachodniopomorski“ 22, 2007, z. 1, s. 151-152.
 5. Gaziński, G. Horoszko, Herby i motywy heraldyczne na monetach zachodniopomorskich, Szczecin 2005, „Przegląd Historyczny”, 2007, z. 2, s. 305-306.
 6. Spojrzenie z zewnątrz, (rec.) Jan Musekamp, Zwischem Stettin und Szczecin. Metamorphosen einer Stadt von 1945 bis 2005, Wiesbaden 2010, „Pogranicza” 4 (93), 2011, s. 114-117.
 7. Morawiec, Vikings among the Slavs. Jomsborg and the Jomsvikings in Old Norse Tradition (Studia Medievalia Septentrionalia, Bd. 17, hrsg. von Rudolf Simek), – Fassbaender, Wien 2009, 424 S., “Baltische Studien”, NF 97, 2011, s. 185-186.
 8. Rosik, Conversio gentis pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wieku)…, „Baltische Studien”, NF 98, 2012, s. 206-208.
 9. Na marginesie nowych przekładów ważnych średniowiecznych źródeł kronikarskich do dziejów Polski, Pomorza i Słowiańszczyzny zachodniej, „Stargardia” 9, 2015, s. 266-272.
 10. Riis, Einführung in die Gesta Danorum des Saxo Grammaticus, (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 276), Odense 2006, ss. 202, „Stargardia” 2015, s. 261-263.
 11. DDR og Norden. Østtyske-nordiske relationer 1949-1989, Red. Thomas Wegener Friis, Andreas Linderoth, Odense 2005 (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 277), ss. 365, „Stargardia” 2015, s. 264-265.
 12. Geschichtspolitik in Europa seit 1989. Deutschland, Frankreich und Polen im internationalen Vergleich, Hrsg. v. Etienne François, Kornelia Kończal, Robert Traba, Stefan Troebs, Göttingen 2013 (Wallstein Verlag), ss. 560, „Stargardia“ 10, (2015) 2016, s. 325-329.
 13. Nowoczesna synteza dziejów (recenzja monografii Dzieje Koszalina, tom 1 do 1945 r.), w: Almanach kultury koszalińskiej 2016, Koszalin 2017, s. 67-69.

 

Hasła w encyklopediach:

 1. Szczecin (Stettin), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, ed. Robert E. Bjork, vol. 4, Oxford 2010, s. 1589.

 

Bibliografie:

 1. Bibliografia prac Danuty Rodziewicz za lata 1989-2011, w: Szkołę tworzy Człowiek. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Danucie Rodziewicz, Szczecin 2012, s. 17-23.

 

Sprawozdania:

 1. Sprawozdanie z polsko-niemieckiego seminarium: Polen und Deutsche Nachbarn in Europa, „Scriptor”, nr 1 (4), 2003, s. 127-129.
 2. Konferencja historyczna z okazji 550-lecia Uniwersytetu w Gryfii (Greifswaldzie), „Zapiski Historyczne” 71, 2006, z. 4, s. 199-201.
 3. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” w Chojnie. Sprawozdanie z pierwszego roku działalności, „Rocznik Chojeński” 2, 2010, s. 324-336.
 4. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Rozmowa trzech pokoleń na temat wojny – przesiedlenia – integracji – pojednania”. Kulice, 22-25 października 2009 r., „Przegląd Zachodniopomorski” 25, 2010, z. 4, s. 231-235.
 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” (IV kwartał 2010 r. i pierwsze półrocze 2011 r.), „Rocznik Chojeński” 3, 2011, s. 325-331.
 6. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” (II półrocze 2011 r.), „Rocznik Chojeński” 4, 2012, s. 401-403.
 7. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” za rok 2012, „Rocznik Chojeński” 5, 2013, s. 372-380.
 8. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” za rok 2013, „Rocznik Chojeński” 6, 2014, s. 301-308..
 9. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” za rok 2014, „Rocznik Chojeński” 7, 2015, s. 343-350.
 10. Sprawozdanie z działalności naukowo-edukacyjnej Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” za 2014 rok, „Materiały Zachodniopomorskie”, Nowa Seria t. XI: 2014 (druk 2016), z. 1: Archeologia, s. 277–284.
 11. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie w 2015 r., „Rocznik Chojeński” 8, 2016, s. 449-455.
 12. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie w 2016 r., „Rocznik Chojeński” 9, 2017, s. 323-327.
 13. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie za rok 2017 r., „Rocznik Chojeński” 10, 2018, s. 265-272.
 14. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie w 2018 roku, „Rocznik Chojeński” 11, 2019, s. 193-196.

 

Tłumaczenia:

 1. Kähler, Lübeck – Szczecin, w: Szkołę tworzy Człowiek. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Danucie Rodziewicz, Szczecin 2012, s. 63-64.
 2. Friske, Kamienne kościoły z Morynia i Dolska jako świadkowie średniowiecznej kolonizacji, w: Od chrystianizacji do współczesności. Studia zebrane z okazji Jubileuszu 750-lecia kościoła Świętego Ducha w Moryniu, red. Paweł Migdalski, Chojna–Moryń 2013, s. 45-60.
 3. Ruthenberg, Dawne cmentarze żydowskie powiatu gryfińskiego i stargardzkiego, wydał P. Migdalski, Chojna 2014, s. 57-124.

 

Publicystyka i prace popularno-naukowe:

 1. Olimp – siedziba bogów, „Na indeksie, magazyn studencki”, nr 1 i 2/2000, s. 6.
 2. Dzielna amazonka, „Na indeksie, magazyn studencki”, 2001/1, z dn. 10 maja 2001, s. 3.
 3. Ślady przeszłości Cedyni nadzieją na jej przyszłość, „Gazeta Chojeńska”, nr 42 z dn. 16 października 2007, s. 4-5.
 4. Der glorreiche Abschluss eines tausendjährigen Kampfes? (wywiad), w: Terra Transoderana. Zwischen Neumark und Ziemia Lubuska, bearb. Vogenbeck, J. Tomann, M. Abraham-Diefenbach, Berlin-Brandenburg 2008, s. 84-85.
 5. Profesura im. Alfreda Döblina na Uniwersytecie Szczecińskim, „Gazeta Wyborcza”, Szczecin (wyd. regionalne), nr 272 z dn. 21 listopada 2008 r., s. 8.
 6. Pierwsza w Polsce profesura im. Alfreda Döblina, „Kurier Szczeciński”, nr 240, 2008 r., s. 10.
 7. Muzeum w Chojnie, „Gazeta Chojeńska”, nr 48 z dn. 25 listopada – 1 grudnia 2008, s. 5.
 8. (wraz z S. Keller), Terra Incognita w Chojnie, „Gazeta Chojeńska”, nr 35 z dn. 01.09.2009 r.
 9. (wraz z Mellies, Ch. Kühberger, et al.), Empfehlungen zum Umgang mit Geschichte anhand von Schulbuchkapiteln zur Geschichte der Europäischen Union, Greifswald 2007, ss. 6. (URL: http:// www.uni-greifswald.de/~histor/buchprojekt/index.html ), a także w: Inventing the EU. Zur De-konstruktion von „fertigen Geschichten” über die EU in deutschen, polnischen und österreichischen Schulgeschichtsbüchern, hrsg. Ch. Kühberger, D. Mellies, Schwalbach/Ts 2009, s. 201-209.
 10. Cenny zabytek czeka na naszą ofiarność, „Gazeta Chojeńska”, nr 49 z dn. 6 grudnia 2011 r.
 11. Na początku był „Konrad Wallenrod”, w: Szkołę tworzy Człowiek. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Danucie Rodziewicz, Szczecin 2012, s. 47-52.
 12. Jestem Pomorzaninem, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 1-3 (230-232), 2012, s. 18-19.
 13. O wyzwoleniu i zdobyciu. Kilka refleksji w związku z okresem rocznic, „Przegląd Cedyński”, nr 1 (5) 2012, 7-6.
 14. Stettiner Wallfahrten im Mittelalter. Pielgrzymki szczecińskie w średniowieczu, w: Revitalisierung des Pilgerweges. Rewitalizacja szlaku pielgrzymkowego. Szczecin – Berlin. Redebeiträge zur Auftaktveranstaltung. Wystąpienia wygłoszone podczas spotkania inauguracyjnego, Groß-Pinnow, 09.02.2012 r., Gartz 2012, s. 8-12.
 15. Obchody tysiąclecia bitwy pod Cedynią w 1972 r. z perspektywy czterdziestu lat, „Przegląd Cedyński”, nr 2 (6) 2012, s. 1, 3 (art. zmieniony ukazał się w: Biuletyn informacyjny z okazji Dni Cedyni 2017, s. 16-17).
 16. (wywiad) Cedynia odkryta i nieodkryta, „Gazeta Chojeńska” nr 25 z dn. 19-25 czerwca 2012 r., s. 2.
 17. Zapomniana rocznica, „Gazeta Chojeńska”, nr 34 z 21-27 sierpnia 2012, s. 5.
 18. Czachowski cenny zabytek oczekuje naszej pomocy!, „Gazeta Chojeńska”, nr 50 z dn. 11 grudnia 2012, s. 8.
 19. Polscy osadnicy, w: Cykl imprez dla młodzieży szkolnej, Chojna marzec-czerwiec 2012, Chojna 2012, brak paginacji.
 20. Z nadzieją w przyszłość! Podsumowanie akcji „Na ratunek cennym zabytkom”, „Gazeta Chojeńska”, nr 3 z dn. 15 stycznia 2013 r., s. 7.
 21. Pożegnania na Viadrinie, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 1-3, 2013, s. 46-47.
 22. Historia Bałtyku. Projekt interaktywnego podręcznika, „Kurier Szczeciński”, nr 87 z dn. 7 maja 2013, s. 16.
 23. O historii Bałtyku nie tylko interaktywnie, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 4-6, 2013, s. 50-52.
 24. (Od)budujmy Pomorze. O potrzebie pomorskiej tożsamości i edukacji regionalnej, „Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy”, wrzesień-październik 2013, s. 8-13.
 25. Non omnis moriar, „Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy”, wrzesień-październik 2013, s. 5.
 26. O polsko-pomorskich wojnach Bolesława Krzywoustego. Wykład gościnny dra hab. Stanisława Rosika w Instytucie Historii, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 10-12, 2013, s. 64-65.
 27. Nad odrzańskim przełomem. Cedynia – Mieszkowice – Moryń. Informator krajoznawczy, Chojna 2014, ss. 18.
 28. Nad odrzańskim przełomem. Cedynia – Mieszkowice – Moryń. Mapa turystyczna, skala 1:80000, Chojna 2014.
 29. (wraz z J.A. Kościelna, E. Krasucki) B. Nowak, Regionalizm. Dyskusja redakcyjna, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, 1-3, 2014, s. 5-14.
 30. W Cedyni o działalności historycznych towarzystw regionalnych, „Przegląd Cedyński” 1/14/2014, s. 18.
 31. Pomorski Uniwersytet Szczeciński, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, 4-6, 2014, s. 31-32.
 32. Kongres Towarzystw Regionalnych w Cedyni, „Gazeta Chojeńska”, nr 34 z dnia 26 sierpnia 2014 r.
 33. Cedynia zaskakuje i inspiruje. O Kongresie Towarzystw Regionalnych i Lokalnych (rozmawia B. Twardochleb), „Przez Granice”, nr VIII, sierpień 2014 r., dodatek do „Kuriera Szczecińskiego”, nr 166 z dn. 28 sierpnia 2014 r., s. I, III.
 34. Porozmawiajmy o historii regionalnej, „Gazeta Chojeńska”, nr 36 z dnia 9 września 2014 r., s. 2.
 35. Między Akademią a NGO. Z dziejów badań pomorzoznawczych, „Wielka Historia w Szczecinie i na Pomorzu”, dodatek do „Kurier Szczeciński”, z dn. 11 września 2014 r., s. 14.
 36. Akademickie badania regionalne, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, 10-12, 2014, s. 58-60.
 37. O potrzebie dyskusji o przeszłości ziemi cedyńskiej, „Cedynia na okrągło. Biuletyn informacyjny miasta i gminy Cedynia”, nr 1, czerwiec 2015, 6-7.
 38. Dawne Pomorze w Rocznikach Jana Długosza, „„Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego””, nr 4-6 (269-271), 2015, s. 93-95.
 39. Początki miasta Dąbie na tle przemian społeczno-kulturowych w XIII w. na Pomorzu, w: Rewitalizacja Dąbia 2014-2020. To jest możliwe!. Konferencja naukowa Szczecin-Dąbie dziś i jutro, Szczecin 9 czerwca i 15 września 2014 roku, [red. Cz. Dziembaj], Warszawa 2015, s. 7-18.
 40. Historia to krzywe zwierciadło, w którym przegląda się przeszłość, z doktorem Pawłem Migdalskim (…) rozmawia Sławomir Iwasiów, „Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy”, wrzesień-październik 2015, s. 5-9. (Ten sam tekst, poprawiony, w: 25 rozmów na 25-lecie „Refleksji”, red. S. Iwasiów, Szczecin 2016, s. 114-119).
 41. Nowe impulsy do badań nad przeszłością Cedyni, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, 7-9, 2015, s. 74-76.
 42. Ducatus Pomeraniae, w: Consortium Sedinum, Vitae Pomeranorum. Zaginiony świat muzyki Pomorskiej, volumen II, Vierdanck/Fischer/Meder/Volckmar. Dzieła kameralne, CD, Poznań 2015, s. 3.
 43. „Bez tej miłości można żyć”…? O trudnej miłości do małej ojczyzny – Pomorza Zachodniego z drem Pawłem Migdalskim (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny US) rozmawia Elżbieta B. Nowak, redaktorka naczelna „Przeglądu Uniwersyteckiego”, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, 10-12, 2015, s. 30-33.
 44. Mity o wiekach średnich, „Tygodnik Powszechny”, nr 28, 10 lipca 2016 r., s. 46-48.
 45. Pamięć pomorska po 1945 roku, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 10-12, 2016, s. 34-38.
 46. Budżet księcia Mieszka, „Tygodnik Powszechny”, nr 1-2, 1-8 stycznia 2017, s. 72-73.
 47. Na słowiańskim zagonie, „Kurier Szczeciński”, nr 14 z dn. 20-22 stycznia 2017 r., s. 12.
 48. Kilka refleksji o tożsamości Pomorza, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 4-6 (293-295), 2017, s. 19-23.

(Tekst skrócony pt. Einige Reflexionen über die pommersche Identität / Kilka refleksji o tożsamości Pomorza, w: Take me to the place, 20. Januar bis 17. März 2018, Pommersches Landesmuseum, Caspar-David-Friedrich-Zentrum [Katalog wystawy], Greifswald 2018, brak paginacji)

 1. Dlaczego w Cedyni jest potrzebne muzeum?, „Gazeta Chojeńska”, nr 12, 20 marca 2018 r., s. 4–5.
 2. Między dwoma uniwersytetami, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 1-3, 2018, s. 58-60.
 3. (wraz z: A. Brædder, J. Kreem, G. Janauskas) Perception of Vikings, w: Baltic Sea History. New perspectives on the history of the Baltic Sea Region. A Sourcebook, ed. A. Fröjmark, J. Hackmann, J. Laidla, Ch. Pletzing, Lübeck/Oeversee 2019, s. 16-25.
 4. Śladami ponadgranicznego średniowiecznego dziedzictwa Pomorza, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 4-6, 2019, s. 79-80.
 5. Pasja nauczania. Życie i praca zawodowa Danuty Rodziewicz (1947-2013), „Refleksje. Zachodniopomorski dwumiesięcznik Oświatowy”, Wydanie specjalne, nr 5, wrzesień/październik 2019, s. 96-99.
 6. 10 lat „Terra Incognita”, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 7-9, 2019, s. 64-67.
 7. Profesor Jan M. Piskorski członkiem honorowym Stowarzyszenia „Terra Incognita”, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 10-12, 2019, s. 19.
 8. Chojeńska mediapolis, „Gazeta Chojeńska” numer 13 z dnia 24.03.2020, s. 6.

 

Aktualizacja 30.03.2020 r.