XLVIII EDYCJA OLIMPIADY HISTORYCZNEJ (ROK SZKOLNY 2021/2022) 

Szanowni Państwo, 

W załączniku poniżej znajduje się zestawienie uczennic i uczniów zakwalifikowanych do etapu ustnego eliminacji
okręgowych Olimpiady Historycznej. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.
Eliminacje ustne odbędą się na platformie MS Teams w dniach 28 i 29 stycznia 2022 r. o godz. 10.00. 

Uczennice i uczniów lub ich opiekunów prosimy o pilne przesłanie na adres komitetszczecin@op.pl zestawu
wybranych lektur oraz swojego adresu mailowego

 

         >>> Lista zakwalifikowanych do etapu ustnego eliminacji okręgowych <<< 

 

Sekretarzem Komitetu Okręgowego jest dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US a Przewodniczącym prof. dr hab.
Adam Makowski. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE:

http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/edycja-2021-2022/harmonogram

Zdjęcie: część pisemna eliminacji okręgowych XLVIII edycji Olimpiady historycznej (Szczecin, dn. 15.01.2022 r.)