KLIKNIJ NA PLAKAT PONIŻEJ I DOŁĄCZ DO SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W DANYM TERMINIE! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Kod dostępu MS Teams: wdipiw8 

Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznawania oraz rozumienia zjawisk kulturowych w dziejach człowieka: od epoki kamienia po czasy nowożytne. Studiujący zapoznaje się z metodami, koncepcjami i kierunkami badawczymi w archeologii oraz zyskuje kompetencje w zakresie źródłoznawstwa archeologicznego, muzealnictwa i ochrony zabytków, konserwacji i dokumentacji zabytków archeologicznych.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• prowadzić wykopaliska archeologiczne,
• zabezpieczać znaleziska, archiwizować je i udostępniać,
• dokonywać eksperymentów archeologicznych, dzięki którym można lepiej zrozumieć życie ludzi prehistorycznych,
• używać warsztatu archeologa dla poznania swojego otoczenia.

KARIERA I PRACA

Nasi absolwenci pracują:
• na uczelniach wyższych,
• w prywatnych firmach archeologicznych,
• w wojewódzkich urzędach ochrony zabytków,
• w instytucjach samorządowych związanych z ochroną dziedzictwa narodowego.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

Specjalności:

brak

Kryteria kwalifikacji – grupa I:

  • geografia
  • historia
  • historia sztuki
  • wiedza o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji – grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

Kryteria kwalifikacji – grupa III:

  • język polski

Dodatkowe informacje:

Studenci archeologii podczas każdego roku studiów biorą udział w wykopaliskach organizowanych na obszarze całej Polski i w Europie. Intensywny rozwój infrastruktury w Polsce daje archeologom niezwykłą szansę na wszechstronne badania w terenie oraz stwarza potrzebę badań ratunkowych zalecanych archeologom.

REKRUTACJA