dr Marta Cichocka

Gabinet/Office 147

marta.cichocka@usz.edu.pl 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1529-469X

Historia Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej i roli Kościoła katolickiego; historia idei tolerancji w Polsce, zwłaszcza w XIX wieku oraz przemiany cywilizacyjne XIX i XX wieku.

History of West Pomerania after World War II, with particular attention to the social situation and the role of the Catholic Church; history of the idea of tolerance in Poland, especially in the 19th century and civilizational changes of the 19th and 20th centuries.

Więcej informacji / More information

dr Marta Cichocka