Instytut Historyczny (dawniej Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych) Uniwersytetu Szczecińskiego mieści się w nowoczesnym budynku przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie.

Instytut jest dynamiczną jednostką naukową i dydaktyczną, która:

  • posiada najwyższą kategorię naukową: A+ 
  • prowadzi siedem kierunków studiów: historia, archeologia, stosunki międzynarodowe, media i cywilizacja, menadżer dziedzictwa kulturowego oraz anglojęzyczne kierunki Baltic Region Studies i Borders and Boundaries Studies (więcej zob. w zakładce Dla kandydatów)
  • zatrudnia ponad 40 pracowników naukowo-dydaktycznych (w większości samodzielnych, co najmniej ze stopniem doktora habilitowanego) oraz 2 pracowników administracyjnych
  • posiada certyfikat jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej
  • ma pełne prawa akademickie
  • rozporządza 14 salami wykładowymi i ćwiczeniowymi
  • posiada wielostanowiskową pracownię komputerową
  • dysponuje salą konferencyjną
  • dzieli z pozostałymi instytutami Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Społecznych czytelnię na sto miejsc