prof. dr hab. Ryszard TOMCZYK

Gabinet / Office no. 228

ryszard.tomczyk@usz.edu.pl, rtomcyzk10@wp.pl

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-8490-9013

Historia i współczesność Europy Środkowo-Wschodniej, stosunki polsko-ukraińskie, polskie dziedzictwo narodowe na utraconych Ziemiach Wschodnich, historia prawa i administracji

History and modernity of Central and Eastern Europe, Polish-Ukrainian relations, Polish national heritage in the lost Eastern territories, history of law and administration