prof. dr hab. Tomasz SIKORSKI

Gabinet/Office 125

tomasz.sikorski@usz.edu.pl, t.sikorski@poczta.fm

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3090-0793

Historia idei i ruchów politycznych, myśl polityczna, biografistyka, kultura a polityka, ideologia (zwłaszcza w obszarze: literatury, filmu i sportu), historia polityczna, społeczna XIX – XX w. (także historia kultury). Autor ponad 200 publikacji

History of ideas and political movements, political thought, biography, culture and politics, ideology (especially in the field of literature, film and sport), political and social history of the 19th – 20th centuries (also cultural history). Author of over 200 publications