dr hab. Anna SZCZEPAŃSKA-DUDZIAK, prof. US

Gabinet/Office 079

anna.szczepanska-dudziak@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4596-0956

Dyplomacja, służba zagraniczna, historia stosunków międzynarodowych, polityka zagraniczna Polski, stosunki polsko-czechosłowackie

Diplomacy, foreign service, history of international relations, Polish foreign policy, Polish-Czechoslovak relations

 

Więcej informacji / More information:

dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US