Plany zajęć dla bieżącego semestru dydaktycznego dostępne są na stronie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.