dr Tomasz ŚLEPOWROŃSKI

Gabinet/Office 127

tomasz.slepowronski@usz.edu.pl, (+48)914440033/-3304

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6498-4617?lang=en

Historia nauki, historia historiografii, historia Pomorza w XX w., relacje PRL-NRD, historia polityczna,muzealnictwo niemieckie na Pomorzu

History of science, history of historiography, history of Pomerania in the 20th century, Polish People’s Republic- German Democratic Republic relations, political history, German museology in Pomerania

 

Więcej informacji / More information:

dr Tomasz Ślepowroński