dr Małgorzata CIEŚLUK

Gabinet/Office 084

malgorzata.ciesluk@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2863-1440

https://szczecin.academia.edu/Ma%C5%82gorzataCie%C5%9Bluk

Historia mentalności, edycja źródeł, literaturoznawstwo antyczne, antyczna powieść grecka, geografia wyobrażona, szkolnictwo w Szczecinie w XVI i XVII wieku

History of mentality, editing of sources, ancient literature – heroes of Greek novels, imaginary geography, schooling in Szczecin in the 16th and 17th centuries