dr hab. Grzegorz KIARSZYS, prof. US

Gabinet/Office 977A

grzegorz.kiarszys@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5304-7409

Academia: https://szczecin.academia.edu/GKiarszys

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz-Kiarszys

TrzeciaZona: https://trzeciazona.pl/

Katedra Archeologii US: https://archeologia.usz.edu.pl/

Metodologia archeologii, archeologia konfliktów, archeologia współczesnej przeszłości, teledetekcja archeologiczna, fotografia lotnicza i fotogrametria, lotnicze skanowanie laserowe, GIS i analizy przestrzenne w archeologii, teorie społeczne, archeologia krajobrazu

Archaeological methodology, archaeology of conflicts, archaeology of contemporary past, archaeological remote sensing, aerial archaeology and photogrammetry, airborne laser scanning for archaeological applications, Geographical Information Systems and spatial analysis for archaeology, social theories, landscape archaeology

 

Więcej informacji / More information:

dr hab. Grzegorz Kiarszys, prof. US