dr hab. Radosław SKRYCKI, prof. US

Gabinet/Office 123

radoslaw.skrycki@usz.edu.pl, (+48)914443315

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6710-4774

Dzieje kartografii i ikonografii ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego i Nowej Marchii oraz historia regionalna tych krain; muzea na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej po 1945 roku; historia anarchizmu, głównie polskiego oraz wojna domowa w Hiszpanii i udział w niej Polaków

History of cartography and iconography in the Polish lands, with particular emphasis on Western Pomerania and the New March and the regional history of these lands; museums in Pomerania and the Lubuska [Lubusz] Lands after 1945; history of (mainly Polish) anarchism, history of the Spanish Civil War and the Polish participation in it

 

Więcej informacji / More information:

dr hab. Radosław Skrycki, prof. US