dr hab. Piotr BRIKS, prof. US

Gabinet/Office 055

piotr.briks@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7929-2840

Kultury i cywilizacje Bliskiego Wschodu, historia starożytnego Izraela, nauki biblijne i język hebrajski, historia i współczesność bliskowschodnich sanktuariów (maqamot)

Cultures and civilizations of the Middle East, history of ancient Israel, biblical sciences and the Hebrew language, history and present of Middle Eastern sanctuaries (maqamot)

 

Więcej informacji / More information:

dr hab. Piotr Briks, prof. US