dr Agnieszka MATUSZEWSKA

Gabinet/Office 977C

agnieszka.matuszewska@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5795-8098

https://szczecin.academia.edu/AgnieszkaMatuszewska

Archeologia neolitu, obrządek pogrzebowy we wczesnej epoce brązu, fenomen budowli megalitycznych, dziedzictwo kulturowe

Neolithic, Megaliths, Funerary practice in the early Bronze Age, Cultural heritage

 

Więcej informacji / More information:

dr Agnieszka Matuszewska