Nagrody i nominacje do nagród

 

2022

 

prof. dr hab. Ryszard Tomczyk, dr Barbara Patlewicz  wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w konkursie ACADEMIA 2022 dla Publikacji Akademickiej w Dziedzinie Nauk Społecznych i Humanistycznych pt. Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021. 

 

2021

 

dr hab. Eryk Krasucki, prof. US – Nagroda im Jerzego Giedroycia za monografię pt. „A jednak coraz silniej wierzę.” Życie i los Witolda Kolskiego (1902-1943), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2019. 

dr hab. Jacek Łapott, prof. US – Nagroda Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego za monografię pt.: Dogonowie z bliska, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2019.

 

2020

 

prof. dr hab. Henryk Walczak – wyróżnienie w Konkursie Historycznym Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze publikacje promujące historię polskiej dyplomacji i historię Polski w kategorii: Najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji za monografię pt.: Wizyty szefów państw w ramach wzajemnych stosunków Polski i Rumunii w dwudziestoleciu międzywojennym, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2019.

dr Paweł Migdalski – laureat Nagrody im. Gerarda Labudy za monografię pt.: Słowiańszczyzna północno-zachodnia w historiografii polskiej, niemieckiej i duńskiej, Wodzisław Śląski: Templum 2019.

 

2019

 

dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US – nominowany do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego, do Nagrody im. Oskara Haleckiego „Książka Historyczna Roku” oraz do Nagrody im. Jana Długosza, laureat Zachodniopomorskiego Nobla w dziedzinie nauk humanistycznych za monografię pt.: Stommizm, Biografia polityczna Stanisława Stommy, Kraków: Znak, 2018.

prof. dr hab. Tomasz Sikorski i prof. dr hab. Adam Wątor – laureaci Konkursu Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego na Najlepszą książkę o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji za opracowanie publikacji Stanisława Kozickiego pt.: Pół wieku polityki demokratyczno-narodowej (1887-1939)” Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2019.

 

2018

 

dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US – nominowany do Nagrody im. Oskara Haleckiego „Książka Historyczna Roku” za edycję źródeł pt.: Pisma wybrane Stanisława Stommy, t. 1–3, Kraków: Universitas, 2017.

  

2017

 

prof. dr hab. Ryszard Tomczyk, dr Barbara Patlewicz – nagroda główna w kategorii najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku w konkursie o Nagrodę im. Oskara Haleckiego „Książka Historyczna Roku” za monografię pt.: Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe, t. I–II, Szczecin: Wydawnictwo Zapol, 2017.

prof. dr hab. Tomasz Sikorski – laureat Nagrody im. Józefa Łukasiewicza za monografię pt.: Bal maskowy. Wojciech Bąk 1907-1961. Biografia pisarza, Kraków-Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, 2016.

 

2016

 

dr hab. Grzegorz Kiarszys – Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych w oparciu o monografię pt.: Trzy światy średniowiecza. Iuxta castrum Sandouel, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2015.

 

2015

 

dr hab. Agnieszka Gut, prof. US – wyróżnienie jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Prof. Stefana K. Kuczyńskiego w kategorii prac ze źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii za książkę pt.: Średniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska. Dokumenty i kancelarie Pomorza Wschodniego do 1309 roku, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2014.

prof. dr hab. Tomasz Sikorski, prof. Dr hab. Henryk Walczak, prof. dr hab. Adam Wątor – nominacja do Nagrody Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego za opracowanie edycji źródeł pt.: Dziennik Juliusza Zdanowskiego (lata 1915–1935), t. 1–7 (współredaktor prof. dr hab. Janusz Faryś), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2013– 2015.

prof. dr hab. Tomasz Sikorski, prof. dr hab. Adam Wątor – nominacja do Nagrody Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego za opracowanie zbioru źródeł pt. Liga Narodowa (1893–1929) – wybór relacji, Warszawa: Muzeum Historii Polski: 2015.

prof. dr hab. Tomasz Sikorski, prof., dr hab. Adam Wątor – nominowani do Nagrody Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego za opracowanie zbioru źródeł (współredaktor dr hab. Urszula Kozłowska, prof. US) pt.: Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893–1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego, Radzymin Wydawnictwo von borowiecky 2015.

 

2014

 

dr hab. Radosław Skrycki – wyróżnienie w konkursie na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej w ramach XX Targów Książki Naukowej we Wrocławiu za monografię pt. Prace kartograficzne w dolinach Odry, Warty i Noteci w okresie fryderycjańskim. Goswien Othmar Schultze i jego wkład w rozwój kartografii pruskiej, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, [Warszawa] Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, 2013.

 

2013

 

dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za monografię pt. Topodemograficzny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 r. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2012 (wspólnie z prof. dr hab. Edwardem Włodarczykiem, dr Andrzejem Gizą i dr hab. Pawłem Terefenko, prof. US).

dr hab. Radosław Skrycki, prof. US – nagroda Lubuski Wawrzyn Naukowy za monografię pt.: Prace kartograficzne w dolinach Odry, Warty i Noteci w okresie fryderycjańskim. Goswien Othmar Schultze i jego wkład w rozwój kartografii pruskiej, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, [Warszawa] Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, 2013.

dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US – laureatka Nagrody im. Gerarda Labudy za monografię pt. „Stare panny”, wdowy i rozwiedzione. Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815-1914 na przykładzie prowincji Pomorze, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2012.

 

2012

 

dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US – Zachodniopomorski Nobel w dziedzinie nauk humanistycznych Topodemograficzny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 r. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2012 (wspólnie z prof. dr hab. Edwardem Włodarczykiem, dr Andrzejem Gizą i dr hab. Pawłem Terefenko, prof. US).  

prof. dr hab. Tomasz Sikorski laureat Nagrody „Klio” Porozumienia Wydawców Książki Historycznej w kategorii monografii naukowych, laureat konkursu o Nagrodę im. Oskara Haleckiego „Książka Historyczna Roku” za monografię pt.: O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polskie (1979–1989), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2011.

 

2010

 

dr hab. Eryk Krasucki, nominowany do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego oraz do Nagrody im. Jerzego Giedroycia za monografię pt.: Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza. Biografia polityczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 

2009

 

prof. dr hab. Jan M. Piskorski nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nominacja do Nagrody Naukowej Tygodnika „Polityka” na najlepszą książkę historyczną oraz do nagrody „Srebrny Kałamarz” Fundacji Zielona Gęś im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za monografię pt.: Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie, Warszawa: PWN, 2010.

dr hab. Eryk Krasucki – laureat Nagrody „Klio” Porozumienia Wydawców Książki Historycznej w kategorii autorskiej za monografię pt.: Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza. Biografia polityczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

 

2008

 

prof. dr hab. Jan M. Pikorski – nagroda Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki za monografię pt.: Vertreibung und deutsch-polnische Geschichte. Eine Steitschritf, tłum. A. Warnecke, Osnabruck: fibre Verlag, 2005.

dr hab. Radosław Skrycki, prof. US nagroda Lubuski Wawrzyn Naukowy za monografię pt.: Dzieje kartografii Nowej Marchii do końca XVIII w. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2008.

 

2006

 

dr hab. Agnieszka Gut, prof. US wyróżnienie jury Nagrody im. Adama Heymowskiego za monografię pt. Herby powiatów i gmin w prowincji Pomorze w okresie międzywojennym, Wydawnictwo „Dokument”, Szczecin 2005.

 

1999

 

prof. dr hab. Jan M. Piskorski – laureat Nagrody „Klio” Porozumienia Wydawców Książki Historycznej za monografię pt.: Pomorze poprzez wieki, Szczecin: Zamek Książąt Pomorskich, 1999.